Skip links

Alerji İçin Deri Testi

Alerji tanısında yaygın oarak kullanılan bu test küçük ve kontrollü bir alerjik tepkiyi kışkırtarak kişinin hangi maddeye ve hangi şiddette alerjisi  olduğunu ortaya koymaya çalışan bir yöntemdir. Çok küçük miktarda alerjen test uygulanan kişinin derisine değişik şekillerde uygulanır; bu nedenle deri testi denilmektedir. Örneğin iğne batırma testi de diyebileceğimiz prick testte derinin yüzeysel tabakasında bir iğne ucuyla oluşturulan küçük çiziklerin üzerine çok küçük miktarda alerjen uygulanır. Yeterince şiddetli bir alerjik yanıt varsa deride belirli büyüklüğe ulaşan bir kabarıklık oluşur (Şekil 1).


Ş̧ekil 1. Alerji için deri testi

Yaygın kullanılan diğer bir test ise deri içi test de denilebilecek olan intradermal testtir. Bu testte çok küçük ve ince bir iğne ile deri yüzeyinin hemen altına az miktarda alerjen enjekte edilir ve birkaç dakika sonra deride oluşan tepki ölçülür. Bu test prick testten daha duyarlı bir testtir veya esas test olarak uygulanır ya da kuşkulu sonuç vermiş prick test sonuçlarını netleştirmek için kullanılabilir. Ayrıca RAST veya invitro testlerle saptanmış kuşkulu alerjeni doğrulamak için de kullanılabilir.

Hangi testin uygulandığından bağımsız bir biçimde testin pozitif olduğu kişilerde derideki delik veya enjeksiyon yerinde bir kabarıklık ve bu kabarıklığın etrafında
kızarıklık ve kaşıntı olur. Kabarıklık ne kadar büyük olursa kişinin o maddeye karşı alerjisinin o kadar şiddetli olduğu anlaşılır. Testten önceki 3-5 gün içinde
antihistamin almış olan hastalarda test yalancı negatif sonuç verebilir. O nedenle testten 5-7 gün öncesinden bu türlü bir ilacın alınmamış olması gerekir.
Tiroid hormon düzeylerinin düşük olduğu hastalarda da yalancı negative sonuç alınabilir. Bu nedenle hipotiroidi hastalarının gerekli hormon tedavisinden sonra deri
alerji testlerini yaptırmaları gerekir. Bu tür olgularda invitro ya da RAST testleri olarak bilinen kan alerji testleri yapılabilir. Bu testlerde hava yoluyla ya da
besinlerle alınan alerjene karşı kanda oluşan özgün antikorların saptanmasına çalışılır.