Skip links

Alerji İçin Kan Testi

Alerjinin değerlendirilmesi için kullanılan ve genellikle RAST / Alerjinin (radyoallergosorbent testi isminin kısaltılmış yazılışıdır) testi olarak bilinen kan alerji testleri ile kişinin hangi maddelere karşı alerjisinin olduğu anlaşılmaya çalışılır. Testte alerjik kişilerde serumdaki düzeyi artan özgün immunglobulin E denilen antikorların serumdaki düzeyleri ölçülür. Bu test, deriye verilen farklı alerjenlerin (alerji yapan maddeler) deride oluşturduğu reaksiyonların ölçülmesine çalışılan deri testlerinden farklı bir testtir.
RAST testi sonuçları sıfır ile beş arasında derecelendirilir. Sıfır alerjene özgü antikorun serumda olmamasını ya da asgari düzeyde olmasını, beş ise çok yüksek düzeyde olmasını anlatır.

Genel olarak kan testi (alınan kan örneğindeki serumda yani vücudun dışında yapılan bir testtir) deri testlerinden (vücutta yapılan bir testtir) farklı olarak şu hastalar için daha yararlı testtir: Deri testlerinin sonuçlarını etkileyebilecek antihistamin ya da benzer ilaçları almak zorunda olan hastalar, çocuk hastalar, ciddi egzama, ürtiker gibi test sonuçlarının yorumlanmasını zorlaştıran deri hastalıklarının olduğu hastalar.

Kuşkulu alerjene karşı aşırı duyarlılığın olduğu ve bu nedenle şiddetli ve ciddi yan etkilerin olabileceği bazı nadir durumlarda deri testleri uygun olmayabilir ve kan alerji testlerinin tercih edilmesi gerekebilir.

Daha duyarlı olması, dakikalar içinde sonucun alınabilmesi ve ucuzluğu gibi avantajlarından dolayı halen tüm dünyada en çok tercih edilen alerji test yöntemi deri testleridir.