Skip links

Alerjik Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

Alerji sistemik bir bozukluğu anlatır; bağışıklık sisteminde aşırı tepki verilmesine neden olan bir aşırı duyarlılık sorunu vardır. Bununla birlikte alerjideki aşırı duyarlılık tepkisi hedef organ seçerek hastalık tabloları oluşmaktadır. Bir hastada hava yollarında daralmaya neden olup nefes darlığı, solunum yetersizliğine yol açabilirken, bir başka hastada gözlerde kaşıntı, sulanma ve kızarıklığa yol açabilir ve bir başka hastada hapşırma, burun tıkanıklığı, burun kaşıntısı, burun akıntısı gibi belirti ve bulgulara neden olabilir. Bu örnekler çoğaltılabilir.

Alerjide hedef organlar arasında kulak, burun ve boğazın bulunması çok sık görülen durumlardır. Dolayısıyla Kulak Burun Boğaz Hastalıkları disiplininin ilgi alanında birçok alerjik hastalık bulunmaktadır.

Alerji kulakta en sık kulak kepçesi ve dış kulak kanalını örten deride hastalık tablosu yaratabilir. Kulak küpeleri, piercing gibi metaller, bazı ilaçlar ki bunlar içilen haplar olabilir veya kulağa sürülen kremler/merhemler veya damlatılan kulak damlaları olabilir, kulak derisine temas eden şampuan, sabun, kozmetik ürünler, klor, dezenfektanlar vb kulak derisinde alerjik hastalıklara yol açabilir. Kulak egzeması bu türden maddelere karşı ortaya çıkabilen ve çok sık görülmeye başlamış olan alerjik hastalıklardandır. Bazı yiyecekler de kulakta kızarıklığa, kaşıntıya neden olabilmektedir. Bu yiyecekler bir hastada inek sütü, bir başkasında fındık, veya bir başkasında çikolata olabilir. Besin alerjilerinin de kulağı etkileyebileceğini akılda bulundurmakta yarar vardır. Alerji bazen de kulağın işlev yapan kısımlarını etkiler ve kolay tanınamayan bazı hastalık tablolarına yol açabilir. Orta kulağı etkileyerek kulak zarında çökmeye, orta kulak boşluklarında sıvı birikmesine yol açabilir ve hastalarda kulakta tıkanıklık ve dolgunluk hissi, işitme kaybı, sersemlik hissi, uçak yolculuklarına tahammülsüzlük,  seslerin yankılanıyor gibi duyulması, kendi sesinin kulağa alışıldığından farklı gelmesi gibi belirtilere yol açabilir. Keza iç kulağı etkileyebilen alerji işitme kaybına, çınlamaya, baş dönmesine, dengesizliğe neden olabilir. Meniere hastalığı gibi bazı iç kulak hastalıklarının alerji nedeniyle bile oluşabileceği öne sürülmüştür.

Alerjinin burnu etkileyebildiği hemen herkes tarafından bilinen bir durumdur. Alerjik nezleyi duymayan yoktur. Burunda kaşıntı, akıntı, hapşırma, tıkanıklık, koku alma bozukluğu, gözlerde yaşarma, baş ağrısı, yüz ve başta dolgunluk hissi gibi belirtilere yol açan alerjik nezle hemen her toplumda çok sık görülen bir alerjik hastalıktır. Alerjik nezlenin sinüzit için ve hatta burun polipleri için bir risk faktörü olduğu bilinmektedir. Alerjik nezle sadece ağaç ve çiçek polenlerine karşı bahar mevsimlerinde ortaya çıkan ve mevsimsel alerjik nezle denilen biçimde görülebilir. Bu hastaların yakınmaları tüm yıl boyunca değil, polen mevsimlerinde ortaya çıkar. Bazı hastalarda ise alerjiye neden olan maddeler polenler gibi belli mevsimlerde karşılaşılan maddeler değil, ev tozları gibi her zaman etrafımızda bulunabilen maddeler olabilmektedir. Böyle bir durumda hastanın yakınmaları mevsimlerle sınırlı değildir, yıl boyu sürer. Buna perenniyal veya yıl boyu süren alerjik nezle denilir. Bu konuda sitemizde bulunan (www.onurcelik.com) ‘‘Saman Nezlesi’’ başlıklı yazı okunabilir.

Alerji gırtlağı ve boğazı da etkileyebilir. Boğazında, genizinde kaşıntı hissi duyarak doktor doktor dolaşan hastalar vardır. Keza bazı ses kısıklıklarının alerjiye bağlı olabileceğini akılda bulundurmak gerekir. Alerji ses tellerinde su toplanmasına ve şişmeye neden olarak ses kalitesinde bozulmaya, ses kısıklığına, hatta bazen solunum sıkıntısına neden olabilmektedir. Alerji bazen gırtlakta yavaş ve müzmin gidişli bozukluklara yol açar. Ses kalitesinde bozulma, ses kısıklığı, öksürük, boğazda gıcıklanma gibi belirtiler verebilir. Bu durumların teşhisi ne yazık ki kolay olamamakta ve hastalar doğru tanı için çok zaman kaybedebilmektedirler. Alerji bazen de akut yani ani etki ile gırtlakta ani şişmeye neden olabilir. Genellikle bu şişme gırtlak ile birlikte ona komşu olan dil, damak, küçük dil gibi yapıları da etkileyecek biçimde ortaya çıkar ve hava geçişini engeleyerek hayatı tehdit edebilecek kadar ciddi solunum zorluğuna neden olabilir. Çok nadir görülmesine rağmen tablonun ciddiyeti nedeniyle çok önemli bir alerjik hastalık tablosudur. Acilen hastane koşullarında ve uzman doktor tarafından tedavi edilmesi gerekir.

Bu konuda yazılmış başka yazıları okumak için sitemizin (www.onurcelik.com) ‘’Hastalar İçin’’ bölümünde yer alan ‘’Hastalıklar’’ ve ‘’Diğer Yazılar’’ bölümlerindeki yazılar okunabilir. Bu yazılardan bazıları şunlardır: ‘‘Alerji İçin Kan Testi’’, ‘‘Alerji İçin Deri Testi’’, ‘‘Alerji İçin İlaç Tedavisi’’, ‘‘Alerji İçin Aşı Tedavisi’’, ‘’Alerji Kulağı Etkiler mi?’’.