Skip links

Doktorlar İçin

Sitenin bu bölümünde bulunan yazılar tıp doktorlarının okumaları için hazırlanmıştır; hastalara veya hasta yakınlarına hitap etmemektedirler. Yazılar mesleki ifadeler kullanılarak yazılmıştır ve doğru anlaşılabilmesi için temel bazı tıbbi bilimsel bilgilere sahip olmayı gerektirir. Dolayısıyla, profesyonel tıp uygulayıcıları dışındakiler tarafından doğru anlaşılabilmesi zordur.

Web sitesinin tasarımı gereği bilimsel içerik Dr. Onur Çelik’in uzmanlık alanı ile sınırlıdır. Buradaki yazılar ulaşım kolaylığı sağlamak ve karışıklığı önlemek amacıyla 5 ayrı altbaşlık altında sıralanmıştır: Otoloji ve Nöro-otoloji, Rinoloji, Baş ve Boyun Cerrahisi, Odyoloji ve Diğer Yazılar. İlgilendiğiniz alanla ilgili yazıyı ilgili altbaşlığa tıklayarak arayabilirsiniz.

Buradaki yazılar esasen Kulak Burun Boğaz Uzmanlarına, bu uzmanlığı almak üzere eğitim alan asistanların orta ve ileri kıdemde olanlarına hitap edecek düzeyde hazırlanmıştır. İstisnai bazı yazılar ise aile hekimleri için hazırlanmış başvuru yazılarıdır.

Burada yer alan yazıların içeriği hedef kitlesi tarafından algılanacağı üzere standart bir derinliğe sahip değildir. Bazı yazılar bir ders kitabına bölüm olabilecek derinliğe sahip iken, bazıları kısa not olarak nitelenebilecek biçimdedir. Bu bölüm kaçınılmaz biçimde dinamik olmak durumundadır ve zaman içinde yazılar içerik ve çeşitlilik olarak değişime uğrayacaktır. Bu süreçte okurlardan gelecek geribildirimler dikkate alınacaktır.

Otoloji ve Nöro-otoloji

Otoloji ve nöro-otoloji bilim dalı makalaleri

Ayrıntılılar

Rinoloji

Rinoloji bilim dalında kalem aldığım makalaler

Ayrıntılar

Baş ve Boyun

Baş ve Boyun alanlarında kalem aldığım makalaler

Ayrıntılar

Odyoloji ve Vestibüloji

Odyoloji ve Vestibüloji bilim dalı makalaleri

Ayrıntılar