Skip links

Geniz Eti Ameliyatı Sonrası Bakım

Geniz eti ameliyatından sonra hastaların şiddetli olmasa da rahatsız edici boğaz ağrısı yakınmaları olur. Bu yakınmalar hastanın yaşı arttıkça artar; yani, hasta çocuksa ağrı görece daha az şiddetlidir ve daha kısa sürede geçer. Erişkinlerde ise ağrı hem daha şiddetlidir, hem de uzun sürede geçer. Lütfen aşağıdaki tabloya bakınız.

Ameliyatların hemen tümünde yara yeri dikiş konularak kapatılır. Oysa geniz eti ameliyatında diğer ameliyatlardan farklı olarak ameliyat yarası kapatılmaz; açık bırakılır. Ayrıca yutkunma gibi zorunlu olarak yapılması gereken hareketler de yara yerini zorlayabilen ve ağrıyı artıran bir durumdur.

Geniz eti ameliyatı sonrasında görülebilen durumlardan biri de kulak ağrısıdır. Kulakta duyulan bu ağrı aslında genizdeki ağrının bir kısmının kulakta hissedilmesidir; yani genizden kulağa yansıyan bir ağrıdır. Kulağın kendisinde bir sorun olduğu anlamına gelmez. Ağrı yutkunmayla şiddetlenebilir.

Ameliyattan sonraki birkaç gün evde yatakta dinlenmekte yarar vardır. Dinlenme iyileşme süresini kısaltır. Bu nedenle okula veya işe gitme konusunda aceleci davranılmamalıdır. Yaklaşık 1 hafta süreyle ağır işlerden ve egzersizden uzak durulmasında yarar vardır.

Ameliyattan sonra genizde ağrıya neden olabilen bir yara olması nedeniyle beslenme şekli normalden bir miktar farklılık gösterir. Bir hafta süreyle sıcak, ekşi ve acı içecek veya yiyecek alınmamasında yarar vardır. Bu tür önlemler ağrının artmaması ve iyileşmenin gecikmemesi için gereklidir.

Ameliyat Sonrası Yakınmalar Ne Kadar Sürede Geçer?

     HASTA YAKINMALARIN GEÇMESİ İÇİN GEREKEN SÜRE
     Çocuk      1 – 2     gün
     Genç      2 – 3     gün
     Erişkin      3 – 4     gün

İyileşme süresince bol sıvı alınması yararlıdır. Sadece geniz eti ameliyatı olan (bademcikleri alınmayan) hastaların, bademcik ameliyatı olanlara önerilen sıvı-yumuşak-katı besin sıralamasına uymak zorunlulukları yoktur. Bu hastaların yukarıdaki önerilere uymaları yeterlidir. Bunun dışında normal beslenebilirler.

İkinci günden sonra banyo yapılabilir. Geniz ameliyatı ile birlikte kulak zarına tüp takılan hastaların, kulaklarına su kaçmaması için dikkatli olmaları gerekir.

İlk günlerde çene hareketleri sırasında olan ağrı ve ameliyat bölgesindeki şişlikler nedeniyle konuşma zor, hatta kulağa tuhaf gelecek şekilde genizden olabilir. Geniz eti ameliyatı sonrasında görülebilen ve dikkat gerektiren bir durum kanamadır. Böyle bir durumda zaman geçirmeden doktora heber vermek gerekir; tıbbi müdahale gerekebilir. Burada kastedilen, yani riskli olan, ameliyat bittikten bir süre sonra ortaya çıkabilen kanamadır. Ameliyat sırasında veya anesteziden uyanma döneminde elbette bir miktar kanama olmaktadır. Ancak bu beklenen kanama cerrah tarafından ameliyat sırasında durdurulmaktadır. Ameliyattan sonra yatağına alınan veya evine gönderilen hastada kanama olursa tekrar müdahale gerekebilir. Yaklaşık 100 hastadan birinde görülen bu kanama, en sık ameliyattan sonraki ilk gün içinde olmaktadır. Nadiren ameliyattan 20 gün sonra bile kanama görülebilir. Böyle bir durum hastanın acilen doktoruna başvurmasını gerektirir. Aşağıdaki tabloda geniz eti ameliyatı olan bir hastanın hangi durumlarda acilen doktora başvurması gerektiği gösterilmiştir.

HANGİ DURUMLARDA ACİLEN DOKTORUNUZA BAŞVURMANIZ GEREKİR?

  1. Ağızdan ve / veya burundan kanama varsa
  1. 38,5 derece (C) veya daha yüksek ateş varsa
  1. Kulakta şiddetli ağrı varsa
  1. Aynı ameliyatta kulak zarına tüp takılanlarda kulaktan akıntı varsa