Skip links

Geniz Eti Ameliyatı

Geniz eti (adenoid) tıpkı bademcikler gibi lenfoid hücrelerden yani vücudun savunma yani bağışıklık sistemi ile ilgili hücrelerden oluşmuş bir dokudur Bu dokuların lenfosit (bağışıklık hücreleri) yapımında rolü vardır. Anneden geçen bazı bağışıklık maddeleri nedeniyle geniz eti bebeklerde daha küçüktür. Çocuklarda yaklaşık olarak 4-5 yaşlarında en büyük boyutlarına erişirler. İleri yaşlarda tekrar küçülme eğilimi gösterirler.
Geniz etinin büyük olması burundan nefes almaya engel oluşturur. Ayrıca kulak ve sinüslerin havalanmasını bozarak bu organlarda hastalıklara yol açabilir. Bu çocuklarda işitme kayıplarına, yutma zorluğuna, iştahsızlığa, gelişme geriliğine ve hepsinden daha önemlisi uykuda solunum zorluğuna neden olur. Bu çocuklarda ağzı açık uyuma, horlama, gündüz ağız yardımlı soluma, gece öksürükleri gibi yakınmalar oluşur. Kronik geniz eti iltihapları veya büyümeleri uzun zaman içinde damak ve diş yapısında ve dişlerin dizilişlerinde bozukluklara, yüz gelişiminde bozukluklara ve konuşma bozukluğuna yol açabilmektedir.
Geniz eti büyümesi üst solunum yolunu daraltacak boyuta ulaştığında horlama ve apne dediğimiz uykuda nefessiz kalma gibi ciddi sorunlar yaratır. 
Geniz eti ameliyatı tüm dünyada en sık yapılan cerrahi girişimlerdendir. Bazı durumlarda bu ameliyat bademcik ameliyatı ile birlikte de yapılabilmektedir. Bu ameliyatların yapılmasını gerektiren durumlar şunlardır:

  • Geniz etinin büyümesine bağlı olarak üst solunum yolunun tıkanması (gece ağzı açık uyuma, horlama ve uykuda nefessiz kalma ile kendisini belli eder)
  • Yeterli dozda ve sürede uygun ilaç tedavisine rağmen iyileşmeyen geniz eti enfeksiyonu
  • Çocuklarda sık tekrarlayan ya da uygun ilaç tedavisine rağmen iyileşmeyen sinüzit
  • Tekrarlayıcı orta kulak enfeksiyonu (rekürren akut otit)
  • Orta kulak nezlesi (efüzyonlu otit)
  • Çene, damak ve diş yapısında şekil bozukluğu

Geniz eti ile ilgili hastalıkların çoğu çocukluk döneminde sık görülürler. Bu nedenle geniz eti ameliyatlarının büyük bir kısmı çocukluk döneminde yapılır. Hatta bu hastalar genellikle küçük çocuklardır. Ameliyata engel oluşturacak herhangi bir ciddi sağlık problemi olmayan erişkin ya da çocuk her hastada geniz eti ameliyatı uygulanabilir. Alt yaş sınırı yoktur. Üst yaş sınırı yoktur, ancak yaşlılarda geniz eti ameliyatı yapmayı gerektirecek bir hastalık görülmez. Nadiren 40-50 yaşlarında erişkinlere yapılması gerekebilmektedir.
Geniz eti ameliyatlarının riski oldukça düşük orandadır. İstatistiklerde 14.000 ameliyattan birinde anesteziye veya cerrahiye bağlı ciddi komplikasyon (istenmeyen durum) bildirilmektedir. Ameliyat sonrası ciddi kanama oranı 5/1000 gibi düşük orandadır. Geniz eti ameliyatından sonra vücudun savunma sistemi ile ilgili bir sorun oluşmaz. Zaten geniz eti ameliyatında geniz etinin tümü çıkarılmaz. Bademcik gibi kapsülü olan bir organ olmadığı için, tamamen çıkarmak teknik olarak mümkün değildir; bir kısmı çıkarılır.