Skip links

Kanal Açıklığı Sendromu

İç kulağın bu nadir görülen ve yeni tanımlanmış hastalığında üst yarımdaire kanalının kemik duvarında açıklık vardır. Yarımdaire kanalının kemik duvarında açıklık oluşması genellikle travmaya bağlanmaktadır; doğuştan kalan bir açıklık da olabilir (Şekil 1).
Hastalık işitme ve denge ile ilgili belirti ve bulgulara yol açmaktadır. Belirti ve bulgular açıklığın büyüklüğüne göre veya hastadan hastaya farklılıklar gösterebilir. Işitmede azalma (genellikle pes sesleri etkiler), sesleri hastalığın olduğu kulakta olduğundan daha şiddetli duyma, otofoni (hastalığın olduğu kulakta hastanın kendi konuşma sesini yüksek şiddette duyması ya da vücudun içinde normalde duyulmayan kalp sesleri, damar sesleri, göz hareketlerinin sesleri gibi sesleri duyması), kulakta dolgunluk hissi, kulak çınlaması, halsizlik, baş ağrısı, cisimleri sanki sallanıyormuş gibi görme (osilopsi) hastalığın belirti ve bulgularındandır. Baş dönmesi, dengesizlik ya da sersemlik şeklinde denge bozukluğu olabilir. Bazı hastalarda bu denge ile ilgili yakınmalar yüksek sese maruz kalındığında ortaya çıkmaktadır; buna Tullio fenomeni denilir.


Şekil 1. Üst yarımdaire kanalında açıklık bilgisayarlı tomografide gösterilebilmektedir (siyah ok açıklığa işaret ediyor).

Söz konusu yakınmaların değişik kombinasyonları ile doktora başvuran bir hastada kanal açıklığı sendromu tanısının konulabilmesi her zaman kolay olmamaktadır. Dikkatli bir muayeneyi takiben bazı işitme ve denge testlerinin yapılması sonucunda kesin tanı kulak bilgisayarlı tomografisi ile konulmaktadır. Standart çekilen kulak bilgisayarlı tomografileri kanal açıklığını gösteremez; gelişmiş cihazlarla ve özel çekim gerekmektedir. Burada uygulanan ve tanıya yardımcı olan işitme ve denge testleri hakkında bilgi edinmek isterseniz bu web sitesinde (www.onurcelik.com) bulunan “Elektrofizyolojik Testler” başlıklı yazıyı ve “İşitme Testleri” başlıklı yazıyı okuyabilirsiniz.

Hastalığın tedavisi cerrahidir. Kulak içinden girilerek ya da kafatası içinden girilerek üst yarımdaire kanalının kemik duvarındaki açıklık kapatılır.
Sizde bu hastalık varsa, sizin kendi bulgularınıza göre özgün ayrıntılı bilgileri, başvuracağınız kulak cerrahisi konusunda deneyimli bir doktor size anlatacaktır.