Skip links

Kulak Akupunkturu

Basitçe söylemek gerekirse, akupunktur vücudun enerji kanallarını açmak için vücudun belli bölgelerini temsil eden stratejik noktalara çok ince iğneler sokularak yapılan bir uygulamadır. Akupunkturun standart tedavi yöntemleri ile birlikte veya yalnız başına uygulanmasıyla bazı hastalıkların ve rahatsızlıkların iyileştirilmesi amaçlanmaktadır.
Kulak akupunkturu tamamlayıcı bir tedavi yöntemi olarak kullanılmaktadır. Kulakta belli bazı noktalara iğne sokularak uygulanmaktadır. Bununla birlikte iğnenin yerine elektrotlar kullanılarak aynı amaca ulaşılabilmektedir. Kulakta akupunktur uygulamaları için belirlenmiş iki yüze yakın özel nokta tanımlanmıştır. Bu noktalara iğne ya da elektrot uygulaması ile kas-iskelet sistemine, sindirim sistemine, karaciğere ve diğer bazı karın organlarına ait hastalıkların tedavisine yardım edilmektedir.

Duyusal inervasyonun zenginliğinden olsa gerek iğnelerin saplanmasıyla bu özel noktalardan beyne direkt elektriksel uyarılar giderek hastanın ağrılarının giderilmesine yardım edilmektedir (Şekil 1).


Şekil 1. Kulak akupunkturunda küçük iğneler kulak kepçesinde değişik yerlere saplanır.

Uygulamanın ardındaki fikir kulak kepçesinin şeklinin anne rahmindeki bebeğin şekline benzerliğine dayanmaktadır. Bu benzerlikle kulak kepçesinin neresi bebek vücudunun neresine karşılık geliyorsa ona göre iğne ya da elektrot uygulaması yapılmaktadır (Şekil 2). Örneğin kulak memesi, rahim içinde baş aşağı pozisyonda duran bebeğin başına karşılık gelmektedir ve kafa ile ilgili rahatsızlıklarda iğnelerin sokulduğu yer kulak memesi olmaktadır.


Şekil 2. Kulak kepçesinin neresi vücudun neresine karşılık geliyorsa iğne oraya saplanmaktadır.

Hangi Durumlar İçin Kullanılmaktadır?
Akupunktur uygulayanlar kulak akupunkturunun sırt ağrılarına, zonaya, strese ve anksiyeteye, uykusuzluğa, madde bağımlılıklarına iyi geldiğini öne sürmektedirler.
Elbette iyi eğitilmiş ve yeterli uygulama deneyimine ulaşmış olan akupunkturcular yukarıda sözü edilen durumlarda çok yüksek başarı sağladıklarını iddia etmektedirler. Burada hastaya bazı önerilerde bulunulmakta ve başarı için hastanın da üstüne düşenleri yapması koşul kabul edilmektedir. Özellikle ülkemizde alkolü ve sigarayı bıraktırmaya yardım etmek amacıyla kulak akupunkturu yaygın olarak kullanılmaktadır. Başarı oranları için bilimsel veri yoktur.

Akupunkturun bilimsel bir tedavi yöntemi olmadığını ve kendi başına uygulamaların asıl tedavileri aksatmaya yol açması durumda zararlı olacağını akılda bulundurmak gerekir. Akupunkturun hiçbir türü standart tedavilerin yerine geçemez.

İğnelerin sokulması sırasında normal bir iğnenin yaptığından daha az acı hissedilmektedir. İğneler çok incedir ve hızla sokulur. Dolayısıyla belli belirsiz hissedilir.
Burada tekrar belirtmekte yarar vardır ki, son zamanlarda çok popüler olmasına rağmen genel olarak akupunktur, özel olarak ta kulak akupunkturu asla standart tedavilerin yerine kullanılmamalıdır. Standart tedavileri alan bir hasta fazladan bu uygulamaları da yarar gördüğünü hissediyorsa uygulatabilir.