Skip links

Kulak Ameliyatı Hakkında Genel Bilgi

Ameliyata kesin karar verilmeden önce bazı önemli konuların üzerinde durulması oldukça önemlidir. Ameliyat öncesinde kulak, burun, boğaz uzmanı ve antestezi uzmanı doktorlar tıbbi özgeçmişinizi eksiksiz bir biçimde bilmek isterler. Bu özgeçmiş sayesinde olası komplikasyonlardan kaçınılması kolaylaşır. Ameliyatın ne olduğu, neden gerektiği, nasıl yapılacağı, ne kazandıracağı, risklerinin neler olduğu konusunda doktor hastaya bilgi verir. Bunlar ameliyata hazırlık sürecinde hastaya anlatılır, hastanın soruları yanıtlanır ve doktor ile hasta ve hasta yakınları arasında karşılıklı tartışılır. Bununla birlikte, yasal bir zorunluluk olarak, ameliyat ile ilgili konularda bilgi veren ve hastanın ya da velisinin ameliyatı ve risklerini tam olarak anlaması amacıyla hazırlanmış olan bir onam formu okutulup imzalatılır. İmza hastanın ve /veya velisinin herşeyi anladığını ve ameliyatı kabul ettiğini ifade eder.
Genellikle ameliyat hazırlıkları hastaneye yatırılmadan ayaktan yapılır. Bazen de, duruma göre, hazırlıklar için ameliyat gününden bir ya da birkaç gün öncesinden hastaneye yatış yapılır. Ameliyat öncesinde kan tetkikleri, filmler, işitme ve bazen denge testleri, başka branşlardan doktorlara danışma, onam formu ve başka hastane evraklarının doldurulması, imzalanması gibi hazırlıklar gerekebilmektedir.
Bazen ameliyat küçüktür ve ameliyattan sonraki birkaç saat içinde hasta eve gönderilir. Bazen, yapılan kulak ameliyatının türüne göre, hastanın yaşına ve genel sağlık durumuna göre bir veya daha çok gün hastanede yatmak gerekebilir.

Ameliyat öncesi
Hastaneler arasında kurallar değişmesine rağmen, ameliyata 6-12 saat kala ağzınızdan su dahil hiçbir içecek ve yiyecek alınmaması gerekir. Bu, hastanın kendi güvenliği için gereklidir. Çünkü ameliyat sırasında yapılacak olan anestezik maddelerin güvenli uygulanması ve operasyon sonrasında anestezi uykusundan sorunsuz uyanılması için midenin boş olması gerekir. Yanlışlıkla ya da irade dışı birşey yemiş veya içmiş olan hastanın durumu doktora mutlaka ameliyattan önce bildirmesi gerekir.
Kulak ameliyatlarından önce, genellikle, ameliyat olacak taraftaki kulağın etrafındaki saçların traş edilmesi gerekmektedir. Kadın hastalar eğer regl (adet) dönemindelerse muhakkak doktorunu uyarmalıdırlar. Kullanılmakta olan her türlü ilaç kulak cerrahına ve anestezi uzmanına mutlaka bildirilmelidir. Bu ilaçların bazılarının ameliyattan günlerce öncesinden kesilmesi gerekebilir.

Ameliyat sonrası
Anesteziden uyanırken kendinizi çok uykulu, yorulmuş, şaşkın olarak hissedebilirsiniz. Bu tamamen normaldir ve anestezik ilaçların etkileridir. Sizin toparlanma süreciniz boyunca hemşire kan basıncı, nabız ve kan oksijen düzeylerini kontrol eder. Ameliyattan sonra gereken ilaç olursa genellikle enjeksiyon yoluyla ya da seruma katılarak verilir. Zorunlu ve acil durumlarda hemşire tarafından uygun biçimde ağızdan ilaç kullandırılabilir. Duruma göre ameliyattan 2-3 saat geçmeden yiyecek içecek alınması riskli olabilir.
Kulak ameliyatlarından sonra hastanın yatağındaki yatış pozisyonu önemlidir. Özellikle erken dönemde hastanın başı ve gövdesi oturur durumla yatar durum arasında 45 derecede olmalıdır; yani yarı oturur pozisyonda yatıyor olmalıdır. Baş ve boyun öne veya arkaya eğik olmamalıdır. Ameliyat edilen kulak üzerine yan yatılması yasaktır. Ameliyattan sonra ıkınmak, öksürmek, hapşırmak istenmez. Bunlar bazen hastanın iradesi ile sağlanır bazen ilaçlarla sağlanır. Bazı ameliyatlardan sonra baş etrafında bandaj olur, bazen sadece kulağı kapatan bir pansuman vardır. Bu pansuman cerrahi ekip tarafından açılabilir ve değiştirilebilir. Ameliyat alanının enfeksiyondan ve küçük travmalardan korunması için pansumanı dikkatle korumak önemlidir.
Hastanede kalındığı sürece kullanılacak her türlü ilaç doktor emri ile hemşire tarafından verilmelidir. Hastanın kendisinin ilaç kullanması uygun değildir. Hastaneden çıkıp eve gidildiğinde ise ilaç kullanım sorumluluğu hastanın ya da ebeveyninindir. İlaç kullanımı konusunda eczacının önerilerine dikkat edilmesi iyi olur. Bununla birlikte doktora danışmak daha güvenlidir.
Kulak ameliyatlarında sonucu belirleyen tek başına ameliyatın kendisi değildir. Ameliyat sonrasındaki ilaç kullanımı, kulağın korunması, pansumanlar hep birlikte sonuç üzerine etkili faktörlerdir. Pansumanlar ve kontroller konusunda hastanın doktordan açık ve net bilgileri almış olması önemlidir.
Kulak cerrahisi oldukça teknik ve özel beceri ve deneyim gerektiren ameliyatlardır. Bu konuda deneyimli kulak, burun, boğaz uzmanları tarafından yapılmalıdır.
Bu sayfada bazı kulak ameliyatları hakkında basit ve yararlı ön bilgiler sunulmuştur. Buradaki bilgiler genel bilgilendirme amaçlıdır. Bu bilgilere dayanılarak kişilerin kendilerine yapılan ya da yapılması planlanan cerrahi girişimleri kritize etmeleri uygun olmaz.

You may also like