Skip links

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Kimdir?

Kulak Burun Boğaz Uzmanı kulaklar, burun, boğaz ve baş-boyunla ilgili yapıların tıbbi ve cerrahi tedavisi konusunda eğitilmiş bir doktordur. Kulak, burun, sinüsler, ağız boşluğu, yutak, gırtlak ile yüz ve boyunda yer alan yapıların (boyun kitleleri, tiroid, tükürük bezleri gibi) hastalıklarının tedavisi Kulak Burun Boğaz’ın kapsamındadır.

Kulak: Bir Kulak Burun Boğaz Uzmanının önemli bir ilgi alanı kulaklardır. Bu ise işitme bozuklukları, denge bozuklukları, kulak enfeksiyonları, yüz siniri veya kafa siniri bozuklukları ve aynı zamanda dış kulak ve iç kulağın doğumsal hastalıkları ve kanserlerinin tıbbi ve cerrahi tedavisini kapsar.

Burun: Burun boşluğu ve sinüslerin bakımı, burun çatısı (dış görünümü), burun boşluğu ve sinüsleri ilgilendiren hastalıklar, alerji, koku alma bozuklukları ve uykuda solunum bozuklukları Kulak Burun Boğaz uzmanlığının ilgi alanıdır.

Boğaz: Bu uzmanlık alanına, gırtlak ve üst solunum ve sindirim yolu hastalıklarının tedavisi girer. Bunun içinde ses, solunum ve yutma ile ilgili bozukluklar vardır.

Baş ve Boyun: Kulak Burun Boğaz uzmanları baş ve boyun bölgesinin enfeksiyon hastalıkları, urları (iyi veya kötü huylu), yüz travması ve yüz şekil bozukluklarının tedavisi için eğitilmişlerdir. Kozmetik, plastik ve onarım cerrahisi uygulamalarını yaparlar.
Bir Kulak Burun Boğaz Uzmanı, bazı durumlarda, diğer tıbbi ve cerrahi uzmanlık alanında çalışan doktorlarla işbirliği içinde çalışabilir. Kafa tabanı hastalıklarının tedavisinde beyin cerrahları, kozmetik ve travmatik hastalıkların tedavisinde plastik cerrahlar, göz yakınındaki yapısal anormalliklerin tedavisinde göz doktorları, çene ve diş travmalarının tedavisinde ağız ve çene cerrahları, sinüs hastalıklarında alerji uzmanları, deri kanseri tedavisinde cildiyeciler, baş boyun kanser tedavisinde onkologlar, çocuk hastalarda enfeksiyöz, doğumsal, travmatik hastalıkların ve urların tedavisinde çocuk hastalıkları uzmanları ile ortak alan paylaşırlar. Her türlü hastalıkta aile hekimleri ile işbirliği içinde olabilirler.

Eğitim 

Ülkemizde ilk ve orta öğretimden sonra üniversite sınavını kazanılır Altı yıllık tıbbi eğitim sonrası da pratisyen hekim olarak tıp fakültesinden mezun olunur. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı olmak için Tıpta Uzmanlık Sınavını (TUS) kazanıp bir tıp fakültesi ya da Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 4 yıllık uzmanlık eğitimi alınarak Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı olarak çalışmaya hak ve yetki kazanılır.

Uzmanlığın 7 alanı 

Otoloji ve Nöro-otoloji: Dış, orta ve iç kulağın travmatik bozuklukları ve kanser gibi hastalıkları ve işitme ile dengeyi etkileyen sinir yolları ile ilgili bozuklukları kapsayan kulak hastalıklarının tıbbi ve cerrahi tedavisi

Pediatrik Otolarengoloji: Çocuklarda kulak, burun ve boğaz hastalıklarının tıbbi ve cerrahi tedavisi

Baş Boyun Cerrahisi: Tiroid, paratiroid, tükürük bezi, gırtlak, yutak, yemek borusu boyun damar ve sinirlerinin hastalıklarının (kanser veya kanser dışı) ve travmalarının tıbbi ve cerrahi tedavisi

Yüz Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahisi: Yüz ve boynun kozmetik, işlevsel ve onarıma ihtiyaç duyan anormalliklerinin tedavisi

Rinoloji: Burun ve sinus boşluklarının hastalıklarının tıbbi ve cerrahi tedavisi

Larengoloji: Ses ve boğaz ile ilgili bozuklukların tıbbi ve cerrahi tedavisi

Alerji: Üst solunum yollarını etkileyen alerjinin tıbbi tedavisi.