Skip links

Kulak Zarının Çizilmesi (Miringotomi)

Miringotomi, kulak zarının tedavi amacıyla delinmesi (çizilmesi) operasyonudur.

Bazen orta kulakta, yani kulak zarının daha iç kısmında, sıvı birikmesi görülebilir. Bu sıvı birikmesinin görüldüğü durumlar: 1.  Östaki tüpünün tıkanması, 2. Orta kulak nezlesi denilen özel bir durumun gelişmesi, 3. Akut orta kulak enfeksiyonlarının tam olarak iyileşmemesi. Orta kulakta biriken bu sıvının içinde mikroplar bulunabilir. Bu biriken sıvı su gibi değildir, sümük gibidir. Hastalığın erken döneminde daha akışkan iken hastalık eskidikçe sıvının akışkanlığı azalır ve giderek daha yapışkan bir durum alır. Çok eskimiş hastalıkta bu sıvı sanki çiğnenmiş sakız gibidir. Bu nedenle, hastalığın bu eskimiş haline zamk kulak ismi bile verilmiştir.

İşitmeyi de bozan böyle bir durumda orta kulakta biriken sıvının boşaltılması, orta kulağın havalandırılması ve böylece işitmenin düzeltilmesi için kulak zarına küçük bir delik açılabilir. Miringotomi denilen (timpanosentez veya parasentez de denilir) bu işlem genellikle çocuklarda gerekli olduğu için hastane koşullarında ve genel anestezi altında yapılmaktadır. Birkaç dakika süren son derece basit ve güvenli bir uygulamadır. Hastanede uzun kalmayı gerektirmez. Hasta mirigotomi işleminden birkaç saat sonra evine gönderilir. Kulak zarına yapılan işlemden sonra hastanın yakınmaları hemen ortadan kalkar.

Kulak zarının delinmesi için klasik olarak küçük bıçak veya lazer kullanılır. Delik açılınca orta kulaktaki sıvı dışarı çıkar; gerekirse aspiratör yardımıyla vakum uygulanarak bu sıvının kalan kısmı da temizlenebilir.

Miringotomiden sonra, hastalık kısa sürede düzelmeyecek gibiyse kulak zarındaki bu deliğe kulak tüpü (basınç eşitleme tüpü, ventilasyon tüpü ya da havalandırma tüpü de denilir) yerleştirilebilir. Tüp kulak zarında açılan deliğin birkaç gün içinde kapanmasına engel olmak için takılır. Tüp sayesinde kulak zarındaki delik aylarca kapanmadan kalır. Orta kulağın havalanması bu tüpün deliğinden sağlanır. Tüp konusunda daha ayrıntılı bilgi bu sitede bulunan (www.onurcelik.com) ¨Kulap Tüpleri¨ başlıklı yazıda bulunabilir.

Her ameliyat gibi bu ameliyatın da kendine özgü riskleri vardır. Deneyimli bir doktorun elinde risk son derece düşüktür. Girişim genel anestezi altında yapıldığı için anestezi ile ilgili riskler de dikkate alınmalıdır. Ameliyat öncesinde kulak, burun, boğaz ve anestezi doktorları ile ameliyat ve anestezi riskleri hakkında konuşmakta yarar olur.

Komplikasyon denilen ameliyat sırasında veya sonrasında ortaya çıkabilecek istenmeyen durumların riskini azaltmak amacıyla ameliyattan 10-12 saat öncesinden itibaren yeme ve içmenin kesilmesi gerekir. Ameliyat sonrasında ağrı beklenmez. Bununla birlikte yakınması olan bir hastaya ağrı kesici verilmesinde sakınca yoktur.
Ameliyat sonrasında kulaktan kısa bir süre sıvı akışı olabilir. Uzun sürerse kulak, burun, boğaz doktoruna danışmak uygun olur. Eğer kötü kokulu veya kanla karışık akıntı geliyorsa, durum daha da önemlidir ve doktora başvurmak mutlaka gerekir. Eğer basınç eşitleme tüpü takıldıysa kulağa su kaçırılmaması önerilir. Bu yüzden banyo yaparken ve yüzerken dikkatli olunulması gerekir. Eğer su kaçması durumu yaşanırsa doktora haber vermekte yarar vardır.