Skip links

Otoloji ve Nöro-otoloji

Denge Bozukluğu Olan Hastanın Değerlendirilmesi ve Tedavisi

Baş dönmesi yakınması klinikte sık karşılaşılan bir sorundur. Vertigo kişinin ya da çevresinin dönmesi hissidir.  Sağ sol vestibüler nükleusların arasındaki nöral aktivitenin asimetrisinin sonucunda ortaya çıkar.  Burada üç nokta önemlidir. İlki gerçek vertigo dönme duygusu şeklinde ani başlayıp ani durur.  İkinci önemli nokta ise vertigonun

Başdönmesi Olan Hastanın Hızlı Değerlendirilmesi

Öykü Olanak olsa da hasta muayeneye gelmeden bir anket şeklinde hazırlanmış bir basılı materyali evinde  doldursa ve dengesizlik ya da baş dönmesi yakınmasın hakkında bazı özellikleri sorgulayan anketi  evinde doldursa ve doktora muayeneden önce ulaştırsa çok daha iyi olacaktır. Ancak bu mümkün  olmadığında hasta ile

İşitme Fizyolojisi

Sesin kaynağından (insan sesi, diapozon, piyano, vb.) havadaki, sudaki veya iletildiği diğer ortamlardaki  moleküllerin kompresyonu ve rarefaksiyonundan (biz buna titreşim diyebiliriz) ibaret olan dalgalar  aracılığı ile olur. Ses havada normal ısı ve basınçta saniyede 340 m hızla iletilir. Sesin dinleyici tarafından algılanan subjektif duyumu ile