Skip links

Doktorlar İçin

Yardımcı Dinleme Cihazları

Günlük yaşamda işitme cihazları ya da koklear implantın işitme sorunlarına en iyi çözümü sağlamadıkları  birçok durum olabilmektedir. Örneğin hafif bir işitme kaybınız varsa ve sessiz bir ofis ortamında ya da bire bir konuşmalarda herhangi bir sorun yaşamıyorsanız işitme cihazına pek gerek duymayabilirsiniz. Bununla birlikte,  toplantılarda,

İşitme Cihazları

İşitme kaybı çok çeşitli nedenlerle ortaya çıkabilen bir duyu kaybıdır. Hastalığın işitme sisteminde  etkilediği yere göre, etkilenme miktarına göre ve işitmeyi azaltan hastalığın özelliğine göre çeşitli  tedavi yöntemleri ya da, bu mümkün olmadığında, rehabilitasyon yöntemleri ile sorunun çözümü  yoluna gidilir. İşitme kaybı iletişim üzerinde belirgin

Subakut Lenfositik Tiroidit

Geçici tirotoksikozis ile seyreden bu hastalık 1970’ lerde tanımlanmıştır. Günümüzde görülme sıklığı azalmaktadır. Hastalığı tanımlamak için “sessiz tiroidit”, “ağrısız tiroidit”, “subakut lenfositik tiroidit”, “ağrısız tiroiditli tirotoksikozis”, “ağrısız, atipik veya okkült subakut tiroidit”, “spontan gerileyen tirotoksikozisli lenfositik tiroidit” ve “lenfositik tiroiditli geçici tirotoksikozis” isimleri kullanılmıştır. Bu

Riedel Tiroiditi ( Kronik Fibröz Tiroidit )

Tiroid parenkiminin yoğun fibröz doku ile yer değiştirmesi ile karakterize olan kronik fibröz tiroiditi, yani Riedel tiroiditini tanımlamak için “fibrosklerozis”, “invaziv fibröz tiroidit” ve “Riedel struması” gibi isimler de kullanılmıştır. Bernhard Moritz Carl Ludwig Riedel ilk tiroidit vakasını “eisenharter Tumor der Schilddrüse” (tiroid glandın taş sertliğinde

Hashimoto Tiroiditi ( Kronik Lenfositik Tiroidit )

Tiroidin en sık görülen enflamatuar hastalığıdır. Hastalık ilk defa 1912 yılında Hakaru Hashimoto tarafından struma lymphomatosa ismiyle tanımlanmıştır (Şekil 1). Takip eden yıllarda çeşitli araştırmacılar hastalığın değişik varyasyonlarını bildirmişlerdir. Bu hastalık için eşanlamlı isimler olarak “kronik otoimmün tiroidit”, “kronik lenfositik tiroidit”“ Hashimoto tiroiditi” ve struma

De Quervain Tiroiditi ( Subakut Granülomatöz Tiroidit )

Subakut granülomatöz tiroidit (SGT) de Quervain tiroiditi, dev hücre tiroiditi, psödogranülomatöz tiroidit, psödotüberküloz tiroidit, subakut ağrılı tiroidit, ağlayan tiroidit ve subakut tiroidit gibi birçok klinik eşanlamlı isimle de anılan tiroidin nonsüpüratif enflamasyonudur. Hastalık ilk kez Fritz de Quervain tarafından 1904 yılında tanımlanmıştır. De Quervain etkilenen

Akut Tiroidit

Tiroid bezin nadir bakteriyel enfeksiyöz bir hastalığı olan akut tiroidit (AT) genellikle tiroid bezin süpürasyonu ile (apse formasyonu) ortaya çıkar. Bu nedenle hastalığa akut süpüratif tiroidit de denilir. Bundan başka bakteriyel tiroidit ve pyojenik tiroidit gibi eşanlamlıları da vardır. Akut tiroidit (nadir olup, 1900-1980 yılları

Trakeotomi

Trakeaya bir delik açarak trakeayı doğrudan dışarıya bağlama işlemidir. İlk kez MÖ 1500 yıllarında  Mısırlılar yapmıştır. Endikasyonları: 1. Tıkanmış üst solunum yoluna bypass sağlanması a. Üst trakea, larenks veya farenkste TM obstrüksiyonu b. Larenks veya trakeada obstrüksiyona neden olan anomaliler (örneğin; veb formasyonu, hipoplazi) c.

Denge Bozukluğu Olan Hastanın Değerlendirilmesi ve Tedavisi

Baş dönmesi yakınması klinikte sık karşılaşılan bir sorundur. Vertigo kişinin ya da çevresinin dönmesi hissidir.  Sağ sol vestibüler nükleusların arasındaki nöral aktivitenin asimetrisinin sonucunda ortaya çıkar.  Burada üç nokta önemlidir. İlki gerçek vertigo dönme duygusu şeklinde ani başlayıp ani durur.  İkinci önemli nokta ise vertigonun

Başdönmesi Olan Hastanın Hızlı Değerlendirilmesi

Öykü Olanak olsa da hasta muayeneye gelmeden bir anket şeklinde hazırlanmış bir basılı materyali evinde  doldursa ve dengesizlik ya da baş dönmesi yakınmasın hakkında bazı özellikleri sorgulayan anketi  evinde doldursa ve doktora muayeneden önce ulaştırsa çok daha iyi olacaktır. Ancak bu mümkün  olmadığında hasta ile