Skip links

Doktorlar İçin

İşitme Fizyolojisi

Sesin kaynağından (insan sesi, diapozon, piyano, vb.) havadaki, sudaki veya iletildiği diğer ortamlardaki  moleküllerin kompresyonu ve rarefaksiyonundan (biz buna titreşim diyebiliriz) ibaret olan dalgalar  aracılığı ile olur. Ses havada normal ısı ve basınçta saniyede 340 m hızla iletilir. Sesin dinleyici tarafından algılanan subjektif duyumu ile