Skip links

Ameliyatlar

Bebeğiniz Normal Duyuyor mu?

Doğuştan işitme kayıpları tüm dünyada ve özellikle de ülkemizde büyük bir sorundur. Üstelik erken tanınmadığında telafisi mümkün olmayan kalıcı zararlara neden olmaktadır. Hem bir sağlık sorunu, hem sosyal bir sorun olarak insanları meşgul etmektedir. Bu nedenle yeni doğan bir bebeğin normal duyup duymadığının belirlenmesi çok

Çene Cerrahisi

Düzgün hatlı bir çene yüze denge kazandırır ve kişinin profilinin önemli bir bölümünü oluşturur. İnsanlar aynaya baktıklarında, çoğu burunlarının ve kulaklarının şekline ve büyüklüğüne, sarkan yanaklarına veya derilerindeki ince kırışıklıklara bakarlar. Fakat çok az kimse çenesini aynı dikkatle inceler. Burun cerrahisinde uzmanlaşmış cerrahlar, çoğunlukla  çene

Geniz Eti Ameliyatı Sonrası Bakım

Geniz eti ameliyatından sonra hastaların şiddetli olmasa da rahatsız edici boğaz ağrısı yakınmaları olur. Bu yakınmalar hastanın yaşı arttıkça artar; yani, hasta çocuksa ağrı görece daha az şiddetlidir ve daha kısa sürede geçer. Erişkinlerde ise ağrı hem daha şiddetlidir, hem de uzun sürede geçer. Lütfen

Geniz Eti Ameliyatı

Geniz eti (adenoid) tıpkı bademcikler gibi lenfoid hücrelerden yani vücudun savunma yani bağışıklık sistemi ile ilgili hücrelerden oluşmuş bir dokudur Bu dokuların lenfosit (bağışıklık hücreleri) yapımında rolü vardır. Anneden geçen bazı bağışıklık maddeleri nedeniyle geniz eti bebeklerde daha küçüktür. Çocuklarda yaklaşık olarak 4-5 yaşlarında en

Bademcik Ameliyatı Sonrası Bakım

Bademcik ameliyatından sonra hastaların oldukça rahatsız edici boğaz ağrısı yakınmaları olur. Bu yakınmalar hastanın yaşı arttıkça artar; yani, hasta çocuksa ağrı görece daha az şiddetlidir ve daha kısa sürede geçer. Erişkinlerde ise ağrı hem daha şiddetlidir, hem de uzun sürede geçer. Aşağıdaki tabloda ameliyattan sonra

Bademcik Ameliyatı

Bademcik (tonsil) lenfoid hücrelerden yani vücudun savunma yani bağışıklık sistemi ile ilgili hücreler oluşmuş bir dokudur. Bu dokuların lenfosit (bağışıklık hücreleri) yapımında rolü vardır. Anneden geçen bazı bağışıklık maddeleri nedeniyle bademcik bebeklerde daha küçüktür. Çocuklarda yaklaşık olarak 4-5 yaşlarında en büyük boyutlarına erişirler. İleri yaşlarda

Sinüs KistiAmeliyatı

Kist denildiği zaman ince bir duvarla çevrili içi genellikle sıvı ile dolu yapılar anlaşılır. Benzetmek gerekirse, içine su doldurulmuş balon benzeri yapılardır. Vücudun karaciğer, böbrek, pankras, meme, diş kökü, ağız, dudak, boyun vb. birçok yerinde görülebilirler. Sinüsler de bu yapılar arasındadır. Sinüsler hakkında ayrıntılı bilgi

Konka Ameliyatı – Burun Eti Ameliyatı

Burun boşluklarında her bir tarafta alt, orta ve üst konka isimleri ile anılan üçer tane konka vardır. Bu üç konkanın en büyükleri alttakilerdir. Orta konkalar biraz daha küçüktürler ve en küçükleri de üst konkalardır (Şekil 1). Bu konkalar, şekilde de görüldüğü gibi, burun boşluğunun yan

Polip Ameliyatı

Şu durumlarda poliplerin cerrahi olarak tedavi edilmeleri gereği ortaya çıkar: Hastalığın belirtileri ilaç tedavisine rağmen devam ediyorsa Kortizon tedavisine rağmen nüks etmiş ise Yarattığı beklenen belirtilerin ve yakınmaların ötesinde uyku apnesi gibi, daha ciddi sorunlara yol açmış ise. Cerrahi tedavide temel olarak iki yöntem kullanılmaktadır:

Septoplasti Burun İçindeki Eğriliğin Düzeltilmesi

Burunda eğrilik denildiği zaman insanların aklına burnun dış görünüşünde eğrilik veya burun içindeki orta bölmedeki eğrilik anlaşılmaktadır. İnsanlar, burunda eğrilik (veya burun eğriliği) denildiği zaman dış görünüşteki eğrilik mi, iç bölmedeki eğrilik mi kast ediliyor ayrımını konuşmanın gelişinden veya konuşmanın diğer kısımlarından anlarlar. Burnun dışının