Skip links

Baş ve Boyun Ameliyatları

Çene Cerrahisi

Düzgün hatlı bir çene yüze denge kazandırır ve kişinin profilinin önemli bir bölümünü oluşturur. İnsanlar aynaya baktıklarında, çoğu burunlarının ve kulaklarının şekline ve büyüklüğüne, sarkan yanaklarına veya derilerindeki ince kırışıklıklara bakarlar. Fakat çok az kimse çenesini aynı dikkatle inceler. Burun cerrahisinde uzmanlaşmış cerrahlar, çoğunlukla  çene

Geniz Eti Ameliyatı Sonrası Bakım

Geniz eti ameliyatından sonra hastaların şiddetli olmasa da rahatsız edici boğaz ağrısı yakınmaları olur. Bu yakınmalar hastanın yaşı arttıkça artar; yani, hasta çocuksa ağrı görece daha az şiddetlidir ve daha kısa sürede geçer. Erişkinlerde ise ağrı hem daha şiddetlidir, hem de uzun sürede geçer. Lütfen

Geniz Eti Ameliyatı

Geniz eti (adenoid) tıpkı bademcikler gibi lenfoid hücrelerden yani vücudun savunma yani bağışıklık sistemi ile ilgili hücrelerden oluşmuş bir dokudur Bu dokuların lenfosit (bağışıklık hücreleri) yapımında rolü vardır. Anneden geçen bazı bağışıklık maddeleri nedeniyle geniz eti bebeklerde daha küçüktür. Çocuklarda yaklaşık olarak 4-5 yaşlarında en

Bademcik Ameliyatı Sonrası Bakım

Bademcik ameliyatından sonra hastaların oldukça rahatsız edici boğaz ağrısı yakınmaları olur. Bu yakınmalar hastanın yaşı arttıkça artar; yani, hasta çocuksa ağrı görece daha az şiddetlidir ve daha kısa sürede geçer. Erişkinlerde ise ağrı hem daha şiddetlidir, hem de uzun sürede geçer. Aşağıdaki tabloda ameliyattan sonra

Bademcik Ameliyatı

Bademcik (tonsil) lenfoid hücrelerden yani vücudun savunma yani bağışıklık sistemi ile ilgili hücreler oluşmuş bir dokudur. Bu dokuların lenfosit (bağışıklık hücreleri) yapımında rolü vardır. Anneden geçen bazı bağışıklık maddeleri nedeniyle bademcik bebeklerde daha küçüktür. Çocuklarda yaklaşık olarak 4-5 yaşlarında en büyük boyutlarına erişirler. İleri yaşlarda