Skip links

Kulak Ameliyatları

Kepçe Kulak Ameliyatı

Kepçe kulak çocuklarda psikolojik travmaya neden olan önemli bir kozmetik sorundur (Şekil 1). Bu nedenle kulak gelişiminin tamamlandığı yaştan itibaren ameliyatla bu sorunun düzeltilmesi çocuğun ruhsal gelişimde büyür yarar sağlayacaktır. Ameliyat için 6 yaş civarı en uygun zamandır. Bu ameliyat erişkin yaşlarda da uygulanabilmektedir. Kulak

Stapes Cerrahisi – Otoskleroz Cerrahisi

Bu cerrahi girişim otoskleroz denilen ve bir anlamda orta kulakta kireçlenme olarak tanımlayabileceğimiz bir hastalığın tedavisinde kullanılan üç seçenekten birisi ve en başarılısıdır. Bazı özel durumlarda hastalara ilaç tedavisi önerilebilir. Bu tedavi hastalığı iyileştirmez veya işitme kaybını düzeltmez; ancak bazı özellikleri taşıyan hastalarda geçici süreyle

Mastoidektomi

Bu ameliyat orta kulağın hemen arkasında bulunan ve orta kulakla bağlantıda olan kemik duvarlı hava hücrelerinin (mastoid hava hücreleri) temizlenmesi işlemidir. Müzmin (kronik) orta kulak enfeksiyonları eğer uygun antibiyotik tedavisi ile iyileştirilemiyorsa, ya da orta kulaktan mastoid hava hücreleri içine doğru ilerlemiş kolesteatoma denilen örtücü

Timpanoplasti

Kulak zarında veya orta kulak içinde herhangi bir nedenle oluşmuş bir tahribatın onarılması için yapılan mikroskopik ameliyattır. Bu tahribatlar en sık kolesteatoma denilen kulak hastalığına, kulak zarındaki çökmelere ve müzmin orta kulak enfeksiyonlarına (kronik otit) bağlı olarak gelişmektedir. Bunlardan başka, kulağa gelen darbeler (travma) de

Kulağa Tüp Takılması

Kulak tüpü denildiğinde kulak zarına geçici olarak takılan silindir şeklinde içi delik bir protez anlaşılmaktadır (Şekil 1). Bu tüplere havalandırma tüpü anlamında ventilasyon tüpü de denilmektedir. Ayrıca basınç eşitleme tüpü olarak  da bilinir. Ameliyatın adı kulak zarına tüp takılması veya kulağa tüp takılmasıdır. Bu tüpler

Kulak Zarının Çizilmesi (Miringotomi)

Miringotomi, kulak zarının tedavi amacıyla delinmesi (çizilmesi) operasyonudur. Bazen orta kulakta, yani kulak zarının daha iç kısmında, sıvı birikmesi görülebilir. Bu sıvı birikmesinin görüldüğü durumlar: 1.  Östaki tüpünün tıkanması, 2. Orta kulak nezlesi denilen özel bir durumun gelişmesi, 3. Akut orta kulak enfeksiyonlarının tam olarak

Kulak Cerrahisi Tipleri

Kulak cerrahisi özellikle son yıllarda inanılmaz bir ilerleme göstermiştir. Gelişen mikrocerrahi teknikler ve lazer kullanımının devreye girmesiyle birlikte iç kulaktaki hastalıklar tedavi edilebilmekte ve hiç duymayan insanlara takılan implantlar ile işitme duyusu tekrar sağlanabilmektedir. Kozmetik kulak ameliyatları da günümüzde oldukça gelişmiştir. Bu amaçla gerek cerrahi

Kulak Ameliyatı Hakkında Genel Bilgi

Ameliyata kesin karar verilmeden önce bazı önemli konuların üzerinde durulması oldukça önemlidir. Ameliyat öncesinde kulak, burun, boğaz uzmanı ve antestezi uzmanı doktorlar tıbbi özgeçmişinizi eksiksiz bir biçimde bilmek isterler. Bu özgeçmiş sayesinde olası komplikasyonlardan kaçınılması kolaylaşır. Ameliyatın ne olduğu, neden gerektiği, nasıl yapılacağı, ne kazandıracağı,