Skip links

Diğer Yazılar

Kulak Damlaları

Kulak damlaları, birçok kulak hastalığında kullanılabilir. Farklı dozlarda kullanılabilir ve farklı etken maddelere sahip olabilirler. Kulak damlaları, bazı kulak hastalıklarının gelişmesini önlemek amacıyla veya hastalıklar oluştuktan sonra tedavi amacıyla kullanılabilir. Bazıları hazır damlalar halindedir, bazıları eczacı tarafından hazırlanırlar. Kulak kirlerini yumuşatmak için yağlı (gliserinli) damlalar

Koklear İmplant

Koklear implant ya da halk arasında bilinen ismiyle biyonik kulak kısmen iç kulaktaki koklea (salyangoz) içine cerrahi olarak takılan elektronik bir cihazdır. Bilindiği gibi koklea ya da salyangoz denilen yapı iç kulağın işitme ile ilgili olan kısmıdır. Ses enerjisi kulak arkasına yerleştirilmiş olan alıcı ve

İşitme Cihazları

İşitme kaybı çok çeşitli nedenlerle ortaya çıkabilen bir duyu kaybıdır. Hastalığın işitme sisteminde  etkilediği yere göre, etkilenme miktarına göre ve işitmeyi azaltan hastalığın özelliğine göre çeşitli  tedavi yöntemleri ya da, bu mümkün olmadığında, rehabilitasyon yöntemleri ile sorunun çözümü  yoluna gidilir. İşitme kaybı iletişim üzerinde belirgin

İşitme Testleri

Temel işitme testi olan odyometride amaç kişinin işitme kapasitesini ölçmektir. Yani odyometri denildiğinde işitmenin ölçülmesi anlaşılır. Test edilen kişinin işitmesi normal değilse işitme kaybının hangi kulakta olduğu (tek ya da iki kulakta), hangi tipte işitme kaybı (iletim tipinde, sinirsel tipte ya da karışım tipinde) olduğu,

İşitmeniz Normal mi?

İşitmenin normal olması demek her kişi için aynı şeyi ifade etmiyor olabilir. Doktorluk uygulamasında bir kulağı normal olmasına rağmen bir kulağı hiç duymadığı halde bunu yirmili yaşlarda fark edip panik halinde doktora gelen, her iki kulağında 30-40 desibel (dB) kadar işitme kaybı olduğu halde işitmem

Nasıl işitiyoruz?

Etrafta oluşan sesleri kabaca konuşma sesleri, müzik ve gürültü olarak sınıflayabiliriz. Ses hangi özellikte olursa olsun aynı mekanizma ile işitilir. Bu işitilen sesin beyinde bıraktığı izlenim ise çok farklıdır ve karmaşık bir mekanizma ile yönetilen, edinilen deneyimlerle yetkinliğe ulaşan bir algıdır. Ses havada dalgalar halinde

Kulağın Yapısı

Kulak işitme ve denge organımızdır. Elbette ne işitmeyi ne de dengeyi tek başına kulak sağlamaz. Bu karmaşık işlevlerde kulak kritik bir yapıdır ancak başka önemli yapılarla birlikte çalışır. Kulak dengenin ve işitmenin alıcı (sensör) yapılarını barındıran bir uç organdır. Kolay öğrenilmesi bakımından dış kulak, orta

Alerji Kulağı Etkiler mi?

Alerji normal insanlarda herhangi bir soruna yol açmayan yenilen ya da solunan bazı maddelerin bazı insanlarda yol açtığı aşırı bir bağışıklık tepkisidir. Bu tepkinin bir sonucu olarak kan dolaşımına, istenmeyen bazı belirti ve bulgulara neden olan, bazı kimyasal maddeler salınır. Alerjinin istenmeyen bu belirti ve

Alerji İçin İlaç Tedavisi

Alerji tedavisinde kullanılan ilaçlar çok çeşitlidir. Bununla birlikte, en geniş kullanım alanı bulan iki tür ilaç vardır: Antihistamin ve kortizon. Her iki türün de çeşitli formları vardır. Antihistaminler en sık içmek için tabletler, kapsüller, şuruplar ve süspansiyonlar, sürmek için solüsyonlar, göze damlatmak için damlalar ve

Alerji İçin Aşı Tedavisi (İmmünoterapi)

Bu tedavi farklı isimlerle bilinmektedir: Bağışıklık tedavisi, duyarsızlaştırma tedavisi, alerjene özgü bağışıklık tedavisi, aşı tedavisi. Tedavide alerji yapan madde son derece düşük dozlardan başlanıp doz giderek artırılarak vücuda verilir ve vücudun bu maddeye yavaş yavaş alıştırılmasına çalışılır. Zaman içinde hastanın bağışıklık sistemi alerjen maddeye öylesine