Skip links

Diğer Yazılar

Alerji İçin Kan Testi

Alerjinin değerlendirilmesi için kullanılan ve genellikle RAST / Alerjinin (radyoallergosorbent testi isminin kısaltılmış yazılışıdır) testi olarak bilinen kan alerji testleri ile kişinin hangi maddelere karşı alerjisinin olduğu anlaşılmaya çalışılır. Testte alerjik kişilerde serumdaki düzeyi artan özgün immunglobulin E denilen antikorların serumdaki düzeyleri ölçülür. Bu test,

Alerji İçin Deri Testi

Alerji tanısında yaygın oarak kullanılan bu test küçük ve kontrollü bir alerjik tepkiyi kışkırtarak kişinin hangi maddeye ve hangi şiddette alerjisi  olduğunu ortaya koymaya çalışan bir yöntemdir. Çok küçük miktarda alerjen test uygulanan kişinin derisine değişik şekillerde uygulanır; bu nedenle deri testi denilmektedir. Örneğin iğne

Alkolle Birlikte Kullanılmaması Gereken İlaçlar

alfa adrenoseptör antagonistleri antidepresanlar antikoagülanlar antikolinerjikler asetaminofen aspirin benzodiazepin betanidin bromfeniramin deksbromfeniramin barbitüratlar debrizokin difenhidramin dekstroamfetamin dextropropoksifen dietilpropion dikloralfenazon disulfiram etiyonamid etklorvinol fenilbutazon fenitoin sodyum fenoprofen fenotiazinler fentermin furazolidin furosemid genel anestezikler glutetimid griseofulvin guanetidin haloperidol hidralazin hidroklorotiazid hidroksizin hipoglisemik ilaçlar ibuprofen insulin isosorbid dinitrat

Evde İçilen Sigaranın Çocuk Sağlığına Etkisi

Çevresel sigara dumanı (ÇSD) yanan bir sigaradan çıkan ve sigara içenin dışarı verdiği dumanın bir karışımıdır. Çevresel sigara dumanı havayı kirletir ve elbiseler, perdeler ve mobilya üzerine siner. Çoğu kişi ÇSD’yi nahoş, rahatsız edici ve gözlerle burnu tahriş edici bulur. Daha önemlisi ciddi bir sağlık

Dengemizi Nasıl Sağlıyoruz?

Dengenin ne olduğu çok kimse tarafından bilinir ancak nedir diye sorulduğunda anlatılması kolay olmayan bir işlevdir. Özellikle iki bacağı üzerinde dik duran bir canlı olarak denge çok önemli ve sağlanması kolay olmayan bir işlevdir. Denge bir durma veya düşmeme halidir. Bir nesnenin veya bir insanın

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Kimdir?

Kulak Burun Boğaz Uzmanı kulaklar, burun, boğaz ve baş-boyunla ilgili yapıların tıbbi ve cerrahi tedavisi konusunda eğitilmiş bir doktordur. Kulak, burun, sinüsler, ağız boşluğu, yutak, gırtlak ile yüz ve boyunda yer alan yapıların (boyun kitleleri, tiroid, tükürük bezleri gibi) hastalıklarının tedavisi Kulak Burun Boğaz’ın kapsamındadır.