Skip links

Hastalıklar

Guatr

Guatr

Boynun ön kısmında yer alan ve vücudun birçok fonksiyonu için yaşamsal öneme sahip olan hormonları salgılayan bir salgı bezi vardır; bu bezin Türkçedeki ismi Kalkan Bezi, tıbbi yazılarda geçen ismi ise Tiroid Bezidir (Şekil 1). Tiroid bezinin normal dışı büyümesine guatr denilir. Guatr toplumda yaygın

Yutma Güçlüğü

Yutma güçlüğüne (disfaji) özellikle yaşlılarda olmak üzere tüm yaş gruplarında yaygın olarak rastlanır. Disfaji terimi yemeklerin ve sıvıların ağızdan mideye geçmesi sırasında zorluk hissetmeyi ifade eder. Bu duruma çoğu tehlikeli olmayan ve geçici olan birçok faktör neden olabilir. Yutma güçlüğü nadiren tümör veya ilerleyici nörolojik

Kafa Tabanı Tümörleri

Kafa tabanı denilince kafatasının alt kısmı anlaşılır. Burası kafanın içinden tabana doğru bakıldığında önde, ortada ve arkada üç çukurluk biçiminde görünen bir bölgedir. Buna göre de ön, orta ve arka kafaçukuru diye isimlendirilmiş üç kısmı olan bir yerdir. Beyin-beyincik arasındaki bölgenin (serebellopontin köşe) tümörleri tüm

Baş ve Boyun Kanserleri

Türkiye’de her yıl yaklaşık 11.000 kişide baş ve boyun bölgesi kanseri geliştiği, bunların 3000 kadarının öldüğü tahmin edilmektedir. Tütün, bu kanserlerin en önemli ve önlenebilir nedenidir. Her yıl Amerika Birleşik Devletleri’nde 200.000’den fazla insan sigara ile ilişkili hastalıklardan ölmektedir. Ülkemizde sigara kullanım oranının daha yüksek

Horlama Hastalığı

Horlama Hastalığı

Normal erişkin insanların yaklaşık %25’i sürekli olarak horlamaktadır. Horlama problemi en sık şişman erkeklerde görülür ve görülme oranı yaşla birlikte artar. Horlamanın Nedeni Nedir? Ağız ve burun arkasındaki hava yolunda darlık olduğunda ortaya çıkan gürültü biçimindeki sese horlama denir. Dil kökü, yumuşak damak ve küçük

Geniz Akıntısı

Geniz Akıntısı

Burun gerisine akıntı veya geniz akıntısı, boğazda akıntı toplandığını hissetmek veya burnun gerisinden akıntının aktığının farkına varmaktır. Geniz akıntısı egzersiz, kalın salgı veya boğaz kasları ve yutma ile ilgili sorunlardan ötürü de ortaya çıkabilir. Normal olarak, burnun ve sinüslerin içini kaplayan örtücü tabakadaki (mukoza) salgı

Aft

Birçok insan ağzında sık tekrarlayan ağrılı yaralar nedeniyle hekime başvurmaktadır. Ağız içi yaraların en sık görüleni aftlardır (Şekil 1). Şekil 1. Alt dudak iç yüzünde görülen beyaz renkli yara afttır (sarı ok aft’ı işaret etmektedir). Aft dilde, yumuşak damakta, dudak ve yanakların iç kısımlarında görülen

Bademcik ve Geniz Eti

Bademcik (tonsil) ve geniz eti (adenoid) olarak isimlendirilen dokular, lenfoid hücrelerden (vücudun savunma yani bağışıklık sistemi ile ilgili hücreler) oluşmuştur. Bu dokuların lenfosit (bağışıklık hücreleri) yapımında rolü vardır. Anneden geçen bazı bağışıklık maddeleri nedeniyle bademcik ve geniz eti bebeklerde daha küçüktür. Çocuklarda yaklaşık olarak 4-5

Burun Polipleri

Burun polipleri denildiği zaman burnun ve sinüslerin iç yüzünü örten ve mukoza denilen tabakadan kaynaklanan yarı şeffaf, üzüm taneleri veya damla şeklinde ve arklı büyüklüklerde olabilen kitleler anlaşılmaktadır (Şekil 1). Bu yapılar kanser değildirler. Aslında iyi huylu tümör bile değildirler. Mukozanın hastalıklı olarak, bölgesel şişmiş

Sinüzit

Erişkin bir kişinin her iki tarafta dörder tane olmak üzere toplam 8 tane sinüsü vardır. Yeni doğan bir bebekte bile, boyutları küçük olmakla birlikte, dört tane sinüs vardır. Başlangıçta bezelye büyüklüğünde olan bu boşluklar doğumdan sonra giderek büyürler. Çocukluk ve ergenlik döneminde ise dört tane