Skip links

Burun ve Sinüs Hastalıkları

Burun Polipleri

Burun polipleri denildiği zaman burnun ve sinüslerin iç yüzünü örten ve mukoza denilen tabakadan kaynaklanan yarı şeffaf, üzüm taneleri veya damla şeklinde ve arklı büyüklüklerde olabilen kitleler anlaşılmaktadır (Şekil 1). Bu yapılar kanser değildirler. Aslında iyi huylu tümör bile değildirler. Mukozanın hastalıklı olarak, bölgesel şişmiş

Sinüzit

Erişkin bir kişinin her iki tarafta dörder tane olmak üzere toplam 8 tane sinüsü vardır. Yeni doğan bir bebekte bile, boyutları küçük olmakla birlikte, dört tane sinüs vardır. Başlangıçta bezelye büyüklüğünde olan bu boşluklar doğumdan sonra giderek büyürler. Çocukluk ve ergenlik döneminde ise dört tane

Saman Nezlesi

Saman nezlesi denilen durumda hastanın burnunda ve gözlerinde akıntı ve kaşıntı, hapşırma, boğazında kaşıntı ve gıcıklanma hissi ve genizde akıntı ve burun tıkanıklığı vardır (Şekil 1). Şekil 1. Saman nezlesinde hapşırma, burun kaşıntısı, burun akıntısı gibi burun yakınmalarının yanı sıra gözlerde kızarma, yaşarma ve kaşınma

Burun Tıkanıklığı

Burun tıkanıklığı, burundan nefes almada zorluk çekme çok sık görülen bir yakınmadır (Şekil 1). Bazıları için bu yakınma çok da önemli olmaz ama bazıları için yaşam kalitesini belirgin biçimde bozan bir yakınmadır. Şekil 1. Burun tıkanıklığına neden olan hastalıklardan sık görülen dört tanesine örnekler. Sağ

Burun Kanaması

Burun kanamaları genellikle hastayı ve çevresini telaşa sokucu ama nadiren yaşamı tehdit edici boyutta olurlar. Burun kanamaları burnun bazen ön bölgesinden bazen de arka bölgesinden olur. Önden olan kanamalar genellikle daha basit nedenlere dayanır ve daha kolay tedavi edilirler. Burundaki kanamalar baş düz karşıya bakar

Nezle ve Grip

Üst solunum yolları denilince burun, yutak, kulaklar, sinüsler, gırtlak ve hatta ana hava borusu akla gelmektedir. Bu yapıların hastalıkları, özellikle de enfeksiyonları insanların en sık maruz kaldıkları hastalıklardır. Bu hastalıklarla pratisyen doktorlar, kulak burun boğaz doktorları, çocuk doktorları, bazen de iç hastalıkları doktorları ilgilenmektedirler. Nezle,