Skip links

Kulak Hastalıkları

Kulak Kiri

Dış kulak kanalının derisinde ter bezleri ve yağ bezleri vardır. Bunlar tarafından serümen denilen bir salgı salgılanır. Bu salgı kanalın dış kısmına yakın kıkırdak iskelete sahip kısmında olur. Kulak zarına yakın kısımlarda normal olarak serümen yoktur. Dış kulak kanalının temizliği için oldukça önemlidir. Akciğerlerden salgılanan

Yüz Siniri Hastalıkları

Yüzde seyirme, hareket azalması ya da felç fasiyal siniri etkileyen hastalıklarda  görülebilen bir belirtidir, bir bulgudur. Yüz felcini bir hastalık olarak değil de çok farklı ve çok çeşitli hastalıklarda görülebilen bir belirti olarak bilmek gerekir. Yüz felci nedeniyle doktora başvuran bir hastada buna neden olan

Kulağın Doğumsal Gelişim Anormalliği

Doğuştan olan bu kulak anormallikleri genellikle kulağın birden çok bölümünü (dış kulak, orta kulak ve iç kulak) bir arada ilgilendirir; ancak bazen kulağın sadece bir bölümünde olabilir (Şekil 1). Tek kulakta ya da her iki kulakta olabilir. Dış kulak gelişme kusurları hem işitme kaybı yapar

Kulağın Tümörleri ve Kistleri

Kulağın yapılarından nadiren kötü huylu tümörler gelişir. Kanser yapısındaki kötü huylu tümörler tipik olarak hücreleri hızla bölünen ve çoğalan dokulardan gelişirler. Örneğin sindirim sistemi, akciğerler ve üreme sistemi bu türden organlardan oluşmuştur. Keza hormon etkisi altında çalışan prostat, meme, yumurtalık gibi organlarda da kötü huylu

Denge Siniri Tümörü

Denge siniri tümörü akustik nörinoma ya da vestibüler schwannoma adıyla da bilinir. Beyin ile beyincik arasında kalan bölgenin (serebellopontin köşe) en sık görülen tümörüdür (Şekil 1). Tüm kafa içindeki tümörlerin %6-10 kadarı denge siniri tümörüdür. Ülkemizde görülme sıklığı bilinmemektedir. Bununla birlikte Amerika Birleşik Devletleri’ndeki rakamları

Yüksek Sese Bağlı İşitme Kaybı

Yüksek şiddette sese maruz kalma, kalıcı işitme kaybına neden olan bir faktördür. Şiddeti çok aşırı olmasa bile uzunca süre yeterince yüksek şiddette sese maruz kalmak da uzun sürede kalıcı işitme kaybına neden olabilir. Gürültü sonucunda iç kulakta meydana gelen hasardan oluşan işitme kaybına sinirsel (sensorinöral)

Kanal Açıklığı Sendromu

İç kulağın bu nadir görülen ve yeni tanımlanmış hastalığında üst yarımdaire kanalının kemik duvarında açıklık vardır. Yarımdaire kanalının kemik duvarında açıklık oluşması genellikle travmaya bağlanmaktadır; doğuştan kalan bir açıklık da olabilir (Şekil 1). Hastalık işitme ve denge ile ilgili belirti ve bulgulara yol açmaktadır. Belirti

Çocukluk Döneminde İşitme Kaybı

Erişkinlerde olduğu gibi çocuklarda da kulağın herhangi bir bölümünde sorun olduğunda işitme kaybı görülebilir. Çocuklarda işitme kaybının özelliği sonuçlarının erişkinlerdekilerden daha farklı ve özellikli olmasıdır. Bu nedenle sınırlı miktarda bir işitme kaybı bile söz konusu olsa dikkat etmek ve duruma müdahale etmek gerekir. Kulak kiri,

İşitme Kaybı

İşitme kaybının üç tipi vardır: İletim tipi, sinirsel (sensorinöral) tip ve bunun her ikisinin karışımı olan karışım tipi (mikst). İletim tipi işitme kaybında ses enerjisinin iç kulağa ulaşmasına engel olan ya da zorlaştıran bir problem vardır. Bu problem dış kulak veya orta kulaktadır. Sinirsel tipte

Kafa Travması ve Kulak

Ciddi bir kafa travmasının bazen yaşamı tehdit edebilecek derecede etkili sonuçlarının olabileceğini tahmin etmek zor değildir. Kulak ve işitmenin kulaktan daha merkezde yerleşmiş merkezleri çok duyarlı ve ince yapılardır. Bu tür kafa travmalarından etkilenme riski görece yüksektir (Şekil 1). Kafa bölgesine gelen travmaların kulağı etkilemeleri