Skip links

Sörfçü Kulağı

Sörfçü kulağı terimi dış kulak kanalının kemik dokusunun kanal boşluğuna doğru aşırı gelişmesi sonucunda kanalın kısmen ya da tamamen tıkanmasını anlatır. Genellikle soğuk suyla aşırı teması olanlarda görülen bir durumdur. Kişinin kulağı yıllar boyunca soğuk rüzgar ve soğuk suyla temas etmesi söz konusu olursa, soğuk