Skip links

Dönem V Öğrencileri

Sinüzit

• Öğrenim Hedefleri Sinüzitin patogenezini anlatabilmelidir. Sinüzitin akut ve kronik formlarında rastlanan mikroorganizmaların isimlerini sıklık sırasına göre sayabilmelidir. Sinüzitin akut ve kronik formlarının kliniğini anlatabilmelidir. Sinüzit eytolojisinde rol oynayan faktörleri tam olarak sayabilmelidir. Fungal sinüzitler hakkında bilgi verebilmelidir. Sinüzit tedavisinin genel amacını anlatabilmelidir. Sinüzit tedavisinde

Otolojiye Giriş

• Öğrenim Hedefleri Önceki dönemlerde okuduğu dersleri tekrarlayarak derse gelmeli ve kulak anatomisi ve fizyolojisi hakkında kısaca bir bilgi verebilmelidir. Kulak Hastalıklarında görülen semptomları sayabilmeli ve öykü alınırken bu semptomların hangi özelliklerinin sorgulanması gerektiğini anlatabilmelidir. Semptomala neden olan kulak hastalıklarına en az beşer tane örnek

Otitis Media

• Öğrenim Hedefleri Otitis medianın etkilediği yapıların anatomisini daha önce anlatılan dersleri tekrar gözden geçirerek yeterince bilmelidir. Otitis media, effüzyonlu otitis media, akut ve kronik süpüratif otitis media kavramlarının neyi anlattığını tam olarak bilmelidir. Otitis medianın risk faktörlerini tam olarak sayabilmeli ve bunlardan daha önemli

Kulak Burun Boğaz Yabancı Cisimleri

• Öğrenim Hedefleri Kulak yabancı cisimlerinin kliniğini anlatabilmelidir ve bu durumda hastaya nasıl yaklaşılabileceğini anlatabilmeli ve hasta üzerinde uygun bir olgu ise yabancı cismi çıkarabilmelidir. Burun yabancı cisimlerinin kliniğini anlatabilmelidir ve bu durumda hastaya nasıl yaklaşılabileceğini anlatabilmeli ve hasta üzerinde uygun bir olgu ise yabancı