Skip links

Müzik Kulak Çınlamasına İyi Gelir mi?

Kulak çınlaması ya da tinnitus denilen sorun, var olmayan anlamsız seslerin duyulmasıdır. Akıl hastalarının duyduğu seslere benzemezler, daha çok gürültü şeklinde hissedilirler. Kulak çınlaması (tinnitus) olan kişiler genellikle zil sesleri, vızıltı, ıslık gibi sesler duyduklarını ifade ederler. Bu sesler başlarda sadece sessiz ortamda duyulurken, ilerleyen zamanlarda hastada daha farklı belirti ve rahatsızlıklara neden olabilir.
Çınlama günün tüm zaman dilimlerinde sorun yaratır. Kulakları şiddetli olarak çınlayan hastaların hayat kalitesi inanılmaz derecede bozulur. Sosyal ya da özel yaşamı etkileyebilir ve özellikle telefon konuşmalarında sıkıntılar yaratabilir. Web sitemizde (www.onurcelik.com) bulunan ¨ Kulak Çınlaması-Tinnitus¨ başlıklı yazıyı okumanızı öneririm.

 

Tinnitus Tedavisi 
Tinnitusu tedavi etmek ve kontrol altına almak oldukça zordur. Kontrol edilemeyen bir gürültünün varlığı sinir bozucu olabilir. Hastalarda depresyon gözlenebilir. Bazen gevşeme tedavileri ve pozitif düşünme ile kulak çınlaması ile başa çıkılabilse de, şiddetli ve dirençli olgularda depresyon ilaçları gerekli olabilir.
Bazı özel işitme cihazları çınlama tedavisinde kullanılabilir. Çınlamanın hissedildiği frekanslardaki seslerin güçlendirilmesi çınlama yakınmasının daha az rahatsızlık verir duruma getirilmesi bakımından önemlidir. İşitme cihazı şeklinde çınlamayı baskılayan cihazlar da bulunmaktadır. Günümüzde bu sözü edilen cihazlar dış kulak kanalı içine konabilecek boyuta kadar küçültülmüştür. Bununla birlikte bu cihazların modern çınlama tedavisindeki yeri tartışmalıdır. Kişisel düşünceme göre etkinlikleri yok düzeyindedir. Çınlama belli bir hastalığın adı değil, ama farklı hastalıklarda ortaya çıkabilecek can sıkıntısı veren bir belirti olduğu için tek bir cihaz veya tek bir ilaçla tedavi söz konusu değildir. Her hastada farklı çözümler aranmalıdır. Bununla birlikte, çınlamanın verdiği rahatsızlığı azaltmak için çok çeşitli cihazlar geliştirilmiştir. Çınlamanın altında yatan hastalığı iyileştirmekten çok, verdiği rahatsızlığı ortadan kaldırmayı amaçlayan cihazlardır bunlar (Şekil 1).


Şekil 1. Çınlama tedavisinde kullanılmak üzere geliştirilmiş çeşitli cihazlar vardır.

Kulak Çınlaması İçin Müzik Tedavisi 
Müzik ve gürültü kullanılarak çeşitli tedavi yöntemleri eskiden beri denenmektedir. Son zamanlarda yeni bir teknik kullanarak başarılı sonuçlar elde edilmiştir. Her hastaya farklı müzik kullanarak, hastaya özel tedaviler tanımlanmıştır. Hastanın öncelikle çınlama frekansı tespit edildikten sonra, hastanın beğendiği bir müzik parçasındaki çınlama frekansına uyan sesleri kaldırarak çınlama tedavisinde başarılı sonuçlar elde etmişlerdir. Bu uygulamanın mantığı, beyne bu çınlama frekansında giden uyarıları azaltmaktır. Böylelikle beyin, bu frekanstaki seslere karşı daha az duyarlaşmakta ve hastanın çınlaması azalmaktadır Çok yeni olan ve henüz araştırma safhasındaki bu uygulama şimdiye kadar birkaç hastada denenmiş durumdadır. Haftada 12 saat ve bir yıl süreyle uygulama ile çınlamada önemli düşüşlerin olduğu fark edilmiştir.
Müzik tedavisi basit ve güvenlidir. Diğer gevşeme tedavileri ve hatta işitme cihazları ile birlikte kullanılabilir.