Skip links

Sörfçü Kulağı

Sörfçü kulağı terimi dış kulak kanalının kemik dokusunun kanal boşluğuna doğru aşırı gelişmesi sonucunda kanalın kısmen ya da tamamen tıkanmasını anlatır. Genellikle soğuk suyla aşırı teması olanlarda görülen bir durumdur.

Kişinin kulağı yıllar boyunca soğuk rüzgar ve soğuk suyla temas etmesi söz konusu olursa, soğuk hava ve suyun çok ince bir deri ile kaplı kemik yapısında irritasyona (uyarılmaya) neden olur; bu da kemik dokusunda aşırı bir üretime yol açarak kanal kemik duvarının kalınlaşmasına ve daralmasına neden olur (Şekil 1). Aslında bu durum sadece sörfçülerde görülen bir durum değildir. Soğuk rüzgara ve suya maruz kalan herkeste görülebilir. Bu durumda olan en önemli grup sörfçüler olduğu için hastalığa sörfçü kulağı adı verilmiştir.

 

Şekil 1. Sörfçü kulağı hastalığında dış kulak kanalında oluşan kemik çıkıntılar kulak zarının önünde engel oluşturur.

Belirtiler ve Bulgular

Uzun süre herhangi bir belirti vermez. Sonra aralıklı ve belli belirsiz kulak ağrıları başlar. Kulakta hassasiyet olabilir. Kanal iyice daraldıkça işitme kaybına yol açar. Tanı genellikle kanalın daralması nedeniyle kulak kirinin kanalı tam tıkamasından sonra ortaya çıkan işitme kaybı ile fark edilir. Kulak kanalı temizlendiğinde kanalın kemik duvardaki kalınlaşma nedeniyle iyice daralmış olduğu fark edilir. Kir biriktiğinde bazen su da kaçar ve enfeksiyonlar oluşabilir. Bu enfeksiyonlar da hem irritasyona katkı sağlar hem de hastanın belirtiler tablosunu belirler. Soğuk rüzgara ve havaya maruz kalma devam ederse kanal yıllar içinde tam ya da tama yakın tıkanır.

Tedavi

Tedavi aşırı gelişmiş kemik dokunun cerrahi girişim ile çıkarılmasıdır. Bu işlem klasik olarak kulak arkasından yapılan bir kesi ile dış kulak kanalı derisinin altında kemiğin aşırı gelişmekten oluşan fazlalık kısmını çıkarmaktan ibarettir. Daha deneyimli cerrahlar bu işlemi kulak kanalının içinde çalışarak yani kulak arkasından kesi yapmadan da yapabilirler. Cerrahiden önce kulak kanalı içinde biriken kirin temizlenmiş olması ve eğer varsa enfeksiyonun tamamen iyileştirilmesi gerekir. Tatmin edici bir başarı için cerrahiden sonra 6-8 hafta süreyle su sporlarından ve kulak kanalına su kaçırılmasından uzak durulmalıdır. Kulak ameliyatları ile ilgili ayrıntılı bilgi için web sitemizde (www.onurcelik.com) bulunan ‘‘Kulak Ameliyatları Hakkinda Genel Bilgi’’ başlıklı yazı okunabilir.

Önlem

Birçok hastalık için tedaviden daha iyi olanı hastalığın önlenmesidir. Bu prensip sörfçü kulağı dediğimiz durumda da geçerlidir. En etkili yöntem soğuk su veya hava ile temasın sonlandırılmasıdır. Kişinin bu tür su sporlarını bırakması ya da su sporları yaptığı zamanlarda kulak tıkaçları ya da kulağı da kapatacak biçimde yüzücü boneleri kullanması önlem için gereklidir. Kulak tıkacı ya da bone kullanılması soğuk havanın ve suyun dış kulak kanalı ile temasını engelleyerek irritasyonu önleyecektir. Kulak tıkaçlarının iyi kalitede olması, kulağı tam kapatması, kanal derisini tahriş etmemesi ve tercihen su sporları yapanlar için özel olarak üretilmiş türden olması önemlidir. Büyük eczanelerden ya da spor malzemeleri satan mağazalardan alınabilir. Kararsız kalındığında bir kulak burun boğaz hastalıkları uzmanına danışmakta yarar olur.

You may also like