Soru – Cevap

Sık Sorulan Sorular

MUAYENE

Kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı olan Dr. Onur Çelik aynı zamanda odyoloji uzmanıdır. Her iki uzmanlık alanına giren hastalıkların tanı, tedavi ve rehabilitasyonları için, hastalarını iletişim sayfasında belirtilen adresteki muayenehanesinde muayene ve tedavi etmektedir.

Muayene için hastaların tercihen önceden randevu almalarını öneriyoruz. Böylelikle gereksiz beklemelerin önüne geçilmekte ve daha huzurlu bir muayene gerçekleşebilmektedir.

Hastaların değerlendirilmesinde her hastanın hak ettiği sessiz, huzurlu ve mahremiyete azami özenin gösterildiği bir ortam hazırlanmış durumdadır.

Güncel modern tekniklerin kullanıldığı muayenelerle elde edilen tıbbi veriler bilgisayar ortamında analiz edilmekte ve saklanmaktadır.

Muayene günleri ve saatleri ile ilgili olarak iletişim sayfasında sunulan telefon numarasından veya e-posta adresinden yararlanarak bilgi alınabilir.

AYAKTA TEDAVİ

Ayaktan tedavi denildiği zaman hastanede yatmaya gerek kalmadan yapılan tedaviler akla gelmektedir. Bu tedavilerin bir kısmı ilaçla yapılan tedavilerdir; bir kısmı da cerrahi tedavilerdir. Genellikle büyük ya da çoklu cerrahi girişimler ayaktan tedavi grubunda yer almamaktadırlar. Bazı ilaç tedavilerinin yakın gözlem altında hastanede yatırılarak yapılması gerekmektedir. Dolayısıyla bu türden ilaçla yapılan tedaviler bile ayaktan tedavi kapsamının dışındadırlar.

Reçete düzenlenerek yapılan ilaç tedavileri ayaktan tedavilerdir. Kulak burun boğaz hastalıklarının birçoğunda sıklıkla bu türden tedaviler düzenlenmektedir.

Muayenehanede yapılan bazı küçük cerrahi girişimler veya uygulamalar da ayaktan tedavi şeklinde düzenlenmektedir.

Burun kanamalarında burunda halk arasında ‘’yakma’’ denilen koterizasyon işlemi, buruna tampon konulması ayaktan tedavilerdendir.

Baş dönmelerinin bazılarında hastaya bazı hareketlerin, manevraların yaptırılmasıyla tedavi yapılmaktadır. Keza bu da ayaktan tedavilerdendir. Bazı işitme kayıplarında, baş dönmesiyle kendini gösteren hastalıklarda, kulak çınlamalarında mikroskop altında kulağa ilaç uygulamaları yapılmaktadır. Bu uygulamalar ayaktan tedavilerdendir. Dr. Onur Çelik’in ofisinde sıklıkla uygulamakta olduğu ayaktan tedaviler kulak müdahaleleri içinde önemli bir grubu oluşturmaktadır.

Keza ağızdan, yüz veya boyun derisinden küçük kitlelerin çıkarılması, bazı çene kırıklarına yönelik basit girişimler, kesiklerin ve yaralanmaların cerrahi kapatılmaları, basit kulak zarı delik tamirleri, çene çıkıklarına müdahale, kulak veya burundaki yabancı cisimlerin çıkarılması gibi ofis girişimleri de ayaktan yapılmaktadır.

İşitme kayıplı hastaların bazılarında işitme cihazı uygulamalarından sonra hastaya veya ailesine eğitim verilmesi gerekmektedir. Odyoloji uzmanı olarak Dr. Onur Çelik ofisinde bu türden ayaktan tedavileri de uygulamaktadır.

DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Kulak, burun, ağız, boğaz, baş ve boyun ile ilgili olabilecek bir yakınma ile doktora başvuran hastalara tanı konulduğunda genellikle ilaçla, ameliyatla, ışınla veya bunların herhangi ikisi veya üçüyle birlikte tedavi yapılabileceği sonucuna varılır.

Doktorluk bir yorum yapma mesleği olduğu için, hatta bilimsel yöntemleri kullanan bir sanat olduğu için, aynı durumdaki hastalara farklı tedaviler önerilebilmesi söz konusu olabilmektedir.

Tedavi önerileri bazen basit bir reçete düzenlenmesi şeklindeki ilaç tedavileri olabilmektedir. Zaman zaman herhangi bir tedavi önerilmeksizin durum hakkında bilgi verildiği ya da önerilerde bulunulduğu durumlar olabilmektedir. Hastalar bazen sadece önerilerle gönderilmektedirler ya da önerilerle birlikte izleme alınmaktadırlar.

Yakınmalarının ciddi olduğundan kuşkulanan hastaların böyle durumlarda, hele cerrahi tedaviler gibi ciddi tedavilerin önerildiği zamanlarda bir başka doktorun görüşüne başvurma gereği duymaları çok normaldir ve yararlıdır. Önemli hastalıklarda, uzun süren hastalıklarda, önerilen tedavilerle beklenen iyileşmenin sağlanamadığı durumlarda veya cerrahi tedavi gibi, ışın tedavisi gibi kritik kararların söz konusu olabileceği hastalıklarda deneyimli bir uzmanın görüşü hastalar için çok yararlı olacaktır.

Dr. Onur Çelik, ofisinde bu durumdaki hastaları değerlendirerek profesyonel danışmalık hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetten yararlanabilmek için hastanın Dr. Onur Çelik tarafından muayene edilmesi gereklidir. Bununla birlikte, danışmanlık hizmetinden yararlanmak isteyen hastaların başvuruları sırasında daha önce başvurdukları doktorlar tarafından yapılmış tüm inceleme sonuçlarını ve tedavi belgelerini birlikte getirmeleri yararlı olacaktır.

Günümüzde muayenehaneye bizzat gelerek danışmanlık hizmeti almak özellikle uzakta bulunan hastalar için çok zor olabilmektedir. Uzak şehirlerden, başka ülkelerden danışma gereği duyan hastalarımız olabilmektedir. Bu hastalarımız için web sitemizin ana sayfasından “Online Danışma” bağlantısı oluşturulmuştur. İsteyen hastalarımız www.dronurcelik.com/online-danisma/ linkini kullanarak uzaktan danışmanlık hizmeti alabilirler.

OFİS TEDAVİLERİ VE CERRAHİ GİRİŞİMLER

Ayaktan tedavi ile ilgili yazıda anlatılanların önemli bir kısmı ofiste yapılmakta olan küçük cerrahi girişimler veya ameliyatlardır. Bazı cerrahi tedavilerin hastanede yapılmalarına gerek yoktur. Bilindiği gibi, hastanede yapılan tedavilerde daha fazla zaman harcanmakta, daha çok kişiyle karşı karşıya gelmek zorunda kalınmakta ve zaman zaman kalabalıkla ve iş yoğunluklarıyla uğraşılması gerekmektedir. Bu türden işlemlerin masrafları da fazla olmaktadır. Durum böyle olunca, hastanede yapılması mutlaka gerekmeyen tedavilerin veya ameliyatların muayenehanede yapılması daha uygun olacaktır. Daha sakin, daha huzurlu, daha özel bir tedavi ortamı sağlanmış olmaktadır. Ofis tedavilerinde harcanan zaman ve para da daha az olmaktadır. Hastanın mahremiyetinin korunması da daha kolay olabilmektedir.

Hastaya uygun zaman ve ortam hazırlanması için, Dr. Onur Çelik’in muayenehanesinde uygulanan ilaçlı veya cerrahi tedavilerde, randevulu olarak çalışılmaktadır.

Muayenehanede yapılan ve ofis tedavileri veya ofis girişimleri denilen tedavilere örnekler şunlardır:

 • Burun kanamalarında burunda halk arasında ‘’yakma’’ denilen koterizasyon işlemi veya buruna tampon konulması
 • Baş  dönmelerinin bazılarında uygulanan manevralar
 • Basit kulak zarı  deliklerinin tamirleri
 • Kulak içine ilaç  uygulamaları
 • Biyopsiler
 • Bazı yüz ve çene kırıklarının tedavileri
 • Ağızdan veya yüz -boyun derisinden küçük kitlelerin çıkarılması
 • Baş, yüz ve boyundaki kesiklerin ve yaralanmaların cerrahi kapatılmaları
 • Kulak veya burundaki yabancı  cisimlerin çıkarılması
 • İşitme cihazı uygulaması

AMELİYATLAR

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları uzmanlık alanı hem medikal yani ilaçla tedavi uygulayan ve hem de cerrahi tedavi uygulayan bir tıp alanıdır. Bu nedenle Dr. Onur Çelik, hastalarının ameliyatla tedavi gerektiği durumlarda cerrahi tedavileri uygulamaktadır.

Ameliyatların bazıları genel anestezi gerektirmeyen yani hasta uyutulmadan, sadece sakinleştirilerek ve iğne yaparak bölgesel uyuşturma ile uygulanabilen cerrahi girişimlerdir. Genellikle küçük çapta olan ve düşük riskli olan bu girişimler ofis ortamında da yapılabilmektedir. Bu tür ameliyatlar hakkında web sitemizin yine bu  bölümde bulunan ‘’Ofis Tedavileri ve Cerrahi Girişimleri’’ başlıklı yazı okunarak bilgi edinilebilir.

Bazı ameliyatlar ise hastanın uyutulmasını gerektiren yani genel anestezi altında yapılan girişimlerdir. Bu ameliyatlar mutlaka hastane ortamında ameliyathanelerde uygulanmaktadır. Yüksek tansiyon, kanamaya eğilim, kalp hastalığı, solunum problemleri yaratacak boyutta akciğer hastalıkları gibi genel sağlık sorunu olan hastalarda yapılacak ameliyatlar, ofis ortamında yapılacak çapta bir girişim de olsa, hastanın güvenliği için mutlaka hastane koşullarında gerçekleştirilmelidir.

Bazı ameliyatlar ise ya uzun sürmektedir veya çok ağrılı girişimlerdir; tam ve kaliteli bir ameliyat yapabilmek için mutlaka hastanın uyutulması gerekmektedir. Bu ameliyatların neredeyse tamamında hastanın ağrıya dayanması mümkün değildir. Ameliyatın bir tedavi olduğu hastanın bu işlem sırasında konforunun da önemli olduğu akılda bulundurulmalıdır. Zaten çok canı yanan hasta ameliyatın doğru dürüst yapılmasına olanak veremez. Bazı ameliyatların zamandan ya da harcamadan tasarruf yapmak için uyutulmadan (lokal anestezi altında) yapılmaya çalışılması hem hastada psikolojik travmaya neden olmakta hem de ameliyatın o stresli ortamda kalitesiz yapılmasına neden olmaktadır. Bazı burun ameliyatlarındaki başarısız sonuçların altındaki neden bu anlamsız ısrardır.

Ayrıca her türlü ve her çapta ameliyatın küçük çocuk hastalarda zaten genel anestezi altında yapılması gerekmektedir. Başka türlüsü mümkün olamamaktadır.

AMELİYATA HAZIRLIK

Ameliyata hazırlık denildiğinde esas olarak iki faaliyet anlatılmaktadır:

 1. Ameliyat öncesinde hastanın anestezi için, genel olarak cerrahi girişimler için ve nihayet o ameliyata özel ameliyat öncesi tetkiklerini anlatır. Burada hastanın kan tetkiklerinin yapılması, kalp elektrosunun ve akciğer filminin çekilmesi, boy ve kilosunun ölçülmesi gibi incelemeler vardır. Kullanılmakta olan ancak kanamaya eğilimi artıran ilaçların veya anestezi için risk oluşturabilecek ilaçların ameliyattan önce kesilmesi, açlık halinin hatırlatılması, uygun giysiler ve diğer ihtiyaçlar hakkında bilgilendirme yapılması gerekir.
 2. Ameliyat yapılacak organ ve dokuların ideal ameliyat koşullarına getirilmesi anlatılır. Örneğin geniz eti ameliyatı olacak olan bir çocuk hastada, varsa akut bir enfeksiyonun tedavi edilmesi, uçuk çıkmış bir hastada acil olmayan ameliyatın ertelenmesi, akıntılı bir kulakta sıradan enfeksiyonun veya mantarın ilaçlarla ve pansumanlarla tedavi edilerek kulağın ameliyata daha uygun hale getirilmesini bu hazırlıklara örnek olarak verebiliriz.

Muayenehanede, ameliyata hazırlık olarak yukarıda örneklenen hizmetlerden doktor tarafından yapılanları uygulanmakta ve hasta eğitimi verilmektedir.

Ameliyat hazırlıkları ile ilgili daha ayrıntılı bir bilgilendirme yazısı sitemizdeki ilgili bölümden okunabilir.

AMELİYAT SONRASI

Kulak, burun, boğaz, baş ve boyun hastalıklarının cerrahi tedavilerinden sonra sıklıkla izlem (takip) gerekmektedir. Bu izlemlerin uzman doktorlar tarafından yapılması gereklidir.

Bazı ameliyatlardan sonra yara yeri iyileşinceye kadar gereken kontrol ve pansumanlar yeterli olabilmektedir; ayrıca izleme gerek yoktur. Geniz eti ameliyatları, bademcik ameliyatlarının büyük bir kısmı, burun tıkanıklıklarına yönelik yapılan ameliyatların çoğunluğu, bunlara örnek olarak verilebilir.

Orta veya uzun dönem izlenmeleri gereken bazı hastalarda ise gereken izlem süresi ve sıklığı doktor tarafından ameliyat olan hastaya bildirilir. Bu izlem önerilerine uymak tedavinin amacına tam olarak ulaşması için gereklidir. Örneğin kulak zarına havalandırma (veya basınç eşitleme) tüpü takılmış olan bir hasta izlemini ihmal ederse çok basit ve küçük bir ameliyatla iyileşme şansını yakalamış olan hasta bazen şansını kaybedebilmektedir. Bu hastaların izlemlerini, kontrol muayenelerini mutlaka kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı yapmalıdır. Çoğu çocuk olan bu hastaların çocuk hastalıkları veya aile hekimleri tarafından izlenmeleri yeterli olamayabilmektedir.

Bazı ameliyatlardan sonra ise sadece cerrahın izlemesi yeterli olmayabilmektedir. Örneğin guatr ameliyatı olan hastaların ameliyat sonrasında endokrin uzmanı bir doktor tarafından da izlenmesi gerekmekte, hatta bu izlem cerrahın izleminden daha uzun süre, genellikle ömür boyunca sürmektedir.

Kulak, burun, sinüs, ağız, boğaz veya boyun kaynaklı kanserler nedeniyle yapılmış olan ameliyatlardan sonra standart olarak en az beş yıl boyunca bazı durumlarda ise on yıl süreyle düzenli aralıklarla hastanın kontrol muayeneleri ve tetkiklerle izlenmesi gerekmektedir. Bu izlemleri kulak burun boğaz hastalıkları uzmanları yapmaktadırlar. Kanser ameliyatlarından sonra bazen ışın tedavileri, bazen kemoterapi denilen özel ilaç tedavileri de uygulanabilmektedir. Böyle bir ameliyat dışı tamamlayıcı ek tedavi almış olan hastaların izlemlerinin ise her bir tedaviyi yapan uzman tarafından gerçekleştirilmesi gerekir.

Bu ameliyat sonrası izlemin bizzat ameliyatı yapan doktor tarafından yapılması tercih edilmelidir. Bununla birlikte, izlemin bazen başka bir doktor tarafından yapılması gerekmektedir, hatta kaçınılmaz olmaktadır. Dr. Onur Çelik gerek kendisi tarafından ameliyat edilmiş olan hastaların ameliyat sonrası izlemlerini yapmakta gerekse başka doktorlar tarafından ameliyat edilmiş olan hastaların izlemlerini üstlenmektedir. Başka doktor tarafından ameliyatı yapılmış olmasına rağmen kontrol veya izlem için başvuracak olan hastaların ameliyat öncesi tetkikleri ve ameliyat ile ilgili belge ve raporları birlikte getirmeleri yararlı olacaktır. Randevu alındığında sekreterliğe bu durumları bildiren hastalara gerekli dokümanlar ve nasıl sağlanacakları konusunda bilgi verilecektir.